Dodaj do mojego indeksu leków »

Pascoflair (Passiflora caerulea) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Pascoflair (OTC) tabletki powlekane 425 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 41,00 Cena 100% (zł): 41,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pascoflair

Informacja dla pacjenta

Pascoe Pharmazeutische Praeparate GmbH

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 425 mg suchego wyciągu z ziela męczennicy cielistej. 1 tabletka zawiera 5,1 mg glukozy i 187 mg sacharozy.

WSKAZANIA
Tradycyjny preparat roślinny stosowany w celu złagodzenia objawów stresu i ułatwiający zasypianie.

DAWKOWANIE
Dorośli i młodzież od 12 lat
2 tabletki na dobę, przyjmowane pojedynczo w równych odstępach czasu.
Dzieci
Stosowanie preparatu u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie jest zalecane.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

UWAGI
Preparat może powodować senność, przez co może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych