Dodaj do mojego indeksu leków »

Pecto Drill (Carbocisteine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Pecto Drill (Rp) syrop 50 mg/ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,00 Cena 100% (zł): 18,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pecto Drill (Rp) tabletki do ssania 750 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,00 Cena 100% (zł): 23,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pecto Drill

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Pierre Fabre Médicament

CO ZAWIERA PECTO DRILL?

Pecto Drill syrop
5 ml syropu Pecto Drill zawiera 250 mg karbocysteiny. 1 miarka (15 ml syropu) zawiera 750 mg karbocysteiny. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu - może powodować reakcje alergiczne.
Pecto Drill tabletki
1 tabletka do ssania Pecto Drill zawiera 750 mg karbocysteiny. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.

JAK DZIAŁA PECTO DRILL?

Karbocysteina jest lekiem mukolitycznym - zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej w drogach oddechowych i ułatwia jej wykrztuszanie.

KIEDY STOSOWAĆ PECTO DRILL?

Lek Pecto Drill jest stosowany w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

JAK STOSOWAĆ PECTO DRILL?

Dawkowanie leku Pecto Drill, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletkę należy żuć lub ssać. Do opakowania dołączona jest miarka umożliwiająca odmierzenie odpowiedniej objętości syropu. Leku Pecto Drill nie należy stosować przed snem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU PECTO DRILL?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY PECTO DRILL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Pecto Drill nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (karbocysteinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Pecto Drill syrop nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 2 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU PECTO DRILL?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pecto Drill lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki.

JAK STOSOWAĆ PECTO DRILL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ PECTO DRILL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Pecto Drill u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU PECTO DRILL?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Pecto Drill, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU PECTO DRILL?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

CZY PECTO DRILL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Pecto Drill nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ PECTO DRILL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych