Dodaj do mojego indeksu leków »

Pediprofen (Ibuprofen, Ibuprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Pediprofen (OTC) zawiesina doustna 100 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,00 Cena 100% (zł): 15,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pediprofen

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Sequoia Sp. z o.o.

SKŁAD
1 ml zawiesiny doustnej zawiera 20 mg ibuprofenu. 1 ml zawiesiny zawiera 0,5 mg maltitolu ciekłego oraz 2,82 mg sodu. 5 ml zawiesiny doustnej odpowiada dawce 100 mg ibuprofenu.

WSKAZANIA
Preparat jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu objawowym łagodnych lub umiarkowanie nasilonych dolegliwości bólowych, np. bólu zęba, bólu głowy, gorączki.
Preparat jest wskazany do stosowania u dzieci o masie ciała od 5 kg (6. miesiąc życia) do 39 kg (11. rok życia).

DAWKOWANIE
Występowanie działań niepożądanych można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres konieczny do opanowania objawów.
Dzieci
U dzieci dawkowanie preparatu uzależnione jest od masy ciała, przy czym z reguły dawka jednorazowa wynosi 7-10 mg na kg mc., a maksymalna dawka dobowa – 30 mg na kg mc. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien być ustalany zależnie od objawów klinicznych i z uwzględnieniem maksymalnej dawki dobowej; nie powinien być krótszy niż 6 godzin. Nie należy przekraczać zalecanej dawki maksymalnej.
Masa ciała 5-6 kg (niemowlęta w wieku 6 miesięcy do 8 miesięcy): dawka jednorazowa 50 mg ibuprofenu; całkowita dawka dobowa 150 mg ibuprofenu.
Masa ciała 7-9 kg (niemowlęta w wieku 9 miesięcy do 11 miesięcy): dawka jednorazowa 50 mg ibuprofenu; całkowita dawka dobowa 200 mg ibuprofenu.
Masa ciała 10-15 kg (dzieci od 1 roku do 3 lat): dawka jednorazowa 100 mg ibuprofenu; całkowita dawka dobowa 300 mg ibuprofenu.
Masa ciała 16-19 kg (dzieci od 4 do 5 lat): dawka jednorazowa 150 mg ibuprofenu; całkowita dawka dobowa 450 mg ibuprofenu.
Masa ciała 20-29 kg (dzieci od 6 do 9 lat): dawka jednorazowa 200 mg ibuprofenu; całkowita dawka dobowa 600 mg ibuprofenu.
Masa ciała 30-39 kg (dzieci od 10 do 11 lat): dawka jednorazowa 200 mg ibuprofenu; całkowita dawka dobowa 800 mg ibuprofenu.
Preparatu nie zaleca się stosować u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy lub o masie ciała poniżej 5 kg.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie jest wymagane zmniejszenie dawki u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie jest wymagane zmniejszenie dawki u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Zawiesinę doustną można przyjmować niezależnie od posiłków. Osobom z wrażliwym żołądkiem zaleca się przyjmowanie preparatu podczas posiłków. Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna, która posiada podziałkę co 0,25 do 5 ml.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Skurcz oskrzeli, astma oskrzelowa, nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka w związku z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w wywiadzie. Zaburzenia hemopoezy o niewyjaśnionej etiologii. Czynny lub w wywiadzie wrzód trawienny albo krwawienie z wrzodu trawiennego lub nawracający wrzód trawienny albo krwawienie z wrzodu trawiennego (dwa lub więcej oddzielne epizody stwierdzonego wrzodu trawiennego lub krwawienia z wrzodu trawiennego). Krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacje przewodu pokarmowego związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ w wywiadzie. Krwawienie z naczyń mózgowych lub inne aktywne krwawienie. Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca. Ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub przyjmowaniem niewystarczającej ilości płynów). Ostatni trymestr ciąży.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to zdecydowanie konieczne. Jeśli ibuprofen jest stosowany przez kobietę próbującą zajść w ciążę lub podczas pierwszego lub drugiego trymestru ciąży, dawkę preparatu powinno się utrzymywać na najniższym możliwym poziomie, a preparat powinno się stosować możliwie najkrócej. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży. Przerywanie karmienia piersią zwykle nie jest konieczne w przypadku krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w zalecanych dawkach.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcie i niewielka utrata krwi z przewodu pokarmowego, która może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do niedokrwistości. Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, a także napady astmy oskrzelowej (z możliwym obniżeniem ciśnienia tętniczego); ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość i zmęczenie; zaburzenia widzenia; wrzody żołądka lub jelit, niekiedy z krwawieniem i perforacją, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka; wysypki skórne.

UWAGI
Podczas długotrwałego stosowania preparatu konieczne jest regularne monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych, parametrów czynnościowych nerek oraz morfologii krwi obwodowej. Podczas stosowania preparatu mogą pojawić się takie działania niepożądane, jak zmęczenie czy zawroty głowy. Na skutek tego u niektórych osób może dochodzić do upośledzenia zdolności reakcji, zdolności do czynnego uczestnictwa w ruchu drogowym i zdolności do obsługiwania maszyn (szczególnie dotyczy to interakcji z alkoholem).

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych