LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Peroxygel (Hydrogen peroxide) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Peroxygel 3,0 (OTC) żel 30 mg/g 1 tuba 15 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 5,75 Cena 100% (zł): 5,75 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Peroxygel

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEMI"

SKŁAD
1 g żelu zawiera 100 mg nadtlenku wodoru 30%.

Wskazania

Do odkażania ran, otarć i zadrapań skóry.

Dawkowanie

Nałożyć 0,5-1 cm żelu bezpośrednio na ranę, otarcie lub zadrapanie. Po wyschnięciu żel tworzy warstwę ochronną w postaci delikatnego opatrunku błonowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować na błony śluzowe i do oczu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
W miejscu zastosowania preparatu może wystąpić krótkotrwałe, przemijające pieczenie. U osób nadwrażliwych mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama