Dodaj do mojego indeksu leków »

Persen Noc (Valeriana officinalis, Kozłek lekarski) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Persen Noc (OTC) tabletki drażowane 445 mg 15 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,90 Cena 100% (zł): 14,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Persen Noc

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

CO ZAWIERA PERSEN NOC

1 tabletka drażowana Persen Noc zawiera 445 mg suchego wyciągu z korzenia kozłka lekarskiego. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

KIEDY STOSUJE SIĘ PERSEN NOC

Lek Persen Noc jest stosowany w celu łagodzenia zaburzeń snu (takich jak uczucie niewyspania i trudności w zasypianiu) oraz łagodnych stanów napięcia nerwowego (np. zmęczenia, nerwowości i rozdrażnienia).

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Najlepsze efekty leczenia uzyskuje się stosując tabletki nieprzerwanie przez 2 do 4 tygodni.
Dorośli, osoby w podeszłym wieku, młodzież w wieku powyżej 12 lat
Zalecana dawka w łagodnych stanach napięcia nerwowego to 1 tabletka przyjmowana do 3 razy na dobę.
Zalecana dawka w zaburzeniach snu to 1 tabletka, przyjmowana pół godziny do 1 godziny przed położeniem się spać. Jeśli to konieczne, można przyjąć dodatkową dawkę wcześniej wieczorem.
Maksymalnie w ciągu doby można przyjąć 4 tabletki.
Dzieci
Nie zaleca się stosowania leku Persen Noc u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać, popijając wystarczającą ilością płynu (najlepiej szklanką chłodnej wody). Tabletki należy połykać w całości (tzn. bez przełamywania lub żucia) ze względu na nieprzyjemny zapach i smak wyciągu z kozłka.

KIEDY PERSEN NOC NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku Persen Noc nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się po 14 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Działanie leku następuje stopniowo, dlatego nie należy go stosować w celu uzyskania natychmiastowej poprawy w łagodnym napięciu nerwowym lub zaburzeniach snu.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Jednoczesne stosowanie z innymi lekami stosowanymi w celu uspokojenia lub złagodzenia nerwowości wymaga zgody lekarza i powinno być przez niego nadzorowane.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie zaleca się stosowania leku Persen Noc w okresie ciąży i karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podczas stosowania leku mogą wystąpić nudności, skurcze w jamie brzusznej.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przyjęcie zbyt dużej ilości leku Persen Noc może wywołać uczucie zmęczenia, skurcze w jamie brzusznej, ucisk w klatce piersiowej, uczucie oszołomienia, drżenie rąk lub rozszerzenie źrenic.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek Persen Noc może wpływać na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których lek zaburza zdolność wykonywania tych czynności, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych