LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Pimafucin globulki (Natamycin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Pimafucin (Rp) globulki 100 mg 3 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,80 Cena 100% (zł): 23,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pimafucin (Rp) globulki 100 mg 6 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 38,50 Cena 100% (zł): 38,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pimafucin globulki

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Leo Pharma A/S

Co zawiera Pimafucin globulki?

Lek Pimafucin występuje w postaci globulek dopochwowych i jest dostępny na receptę.
1 globulka zawiera 100 mg natamycyny. Lek zawiera alkohol cetylowy - może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Jak działa Pimafucin globulki?

Natamycyna jest antybiotykiem o działaniu przeciwgrzybiczym.

Kiedy stosować Pimafucin globulki?

Lek Pimafucin globulki jest wskazany w leczeniu zakażeń pochwy wywołanych przez drożdżaki Candida albicans.

Jak stosować Pimafucin globulki?

Dawkowanie leku Pimafucin globulki ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Pimafucin globulki należy stosować wyłącznie dopochwowo. Globulkę należy umieścić jak najgłębiej w pochwie, przed snem. Przed i po zaaplikowaniu globulki należy umyć ręce. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

Kiedy Pimafucin globulki nie może być stosowany?

Leku Pimafucin globulki nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (natamycynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Pimafucin globulki?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pimafucin globulki lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Leku Pimafucin globulki nie należy stosować podczas miesiączki. Stosunek płciowy podczas stosowania leku nie jest zalecany.

Jak stosować Pimafucin globulki z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Pimafucin globulki w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Pimafucin globulki u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Pimafucin globulki?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Pimafucin globulki, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Pimafucin globulki?

Dotychczas nie stwierdzono przedawkowania leku.

Jak przechowywać Pimafucin globulki?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama