LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Pimafucin krem (Natamycin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Pimafucin (Rp) krem 20 mg/g 1 tuba 30 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,50 Cena 100% (zł): 28,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pimafucin krem

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Leo Pharma A/S

Co zawiera Pimafucin krem?

Lek Pimafucin występuje w postaci kremu na skórę i jest dostępny na receptę.
1 g kremu zawiera 20 mg natamycyny. Lek zawiera alkohol cetostearylowy - może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry). Lek zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu - może powodować reakcje alergiczne.

Jak działa Pimafucin krem?

Natamycyna jest antybiotykiem o działaniu przeciwgrzybiczym.

Kiedy stosować Pimafucin krem?

Lek Pimafucin krem jest wskazany w leczeniu zakażeń skóry i śluzówek wywołanych przez drożdżaki Candida albicans.

Jak stosować Pimafucin krem?

Dawkowanie leku Pimafucin krem, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Pimafucin krem należy stosować na skórę.

Kiedy Pimafucin krem nie może być stosowany?

Leku Pimafucin krem nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (natamycynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Pimafucin krem?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pimafucin krem lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Jak stosować Pimafucin krem z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Pimafucin krem w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Pimafucin krem u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Pimafucin krem?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Pimafucin krem, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Pimafucin krem?

Brak doniesień na temat przedawkowania leku.

Jak przechowywać Pimafucin krem?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama