LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Pixalzina (Metamizole)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Pixalzina (OTC) tabletki powlekane 500 mg 12 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
6,00
Cena
100% (zł):
6,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pixalzina (OTC) tabletki powlekane 500 mg 20 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
10,00
Cena
100% (zł):
10,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pixalzina (OTC) tabletki powlekane 500 mg 50 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
25,70
Cena
100% (zł):
25,70
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pixalzina

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Zentiva k.s.

Pixalzina - skład

1 tabletka powlekana zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego. Linia podziału ułatwia przełamanie tabletki w celu łatwiejszego połknięcia; nie jest przeznaczona do podziału na równe dawki. 1 tabletka zawiera 40 mg laktozy (w postaci jednowodnej) oraz 32,7 mg sodu.

Pixalzina - wskazania

 • Dorośli i młodzież w wieku 15 lat lub starsza
  Preparat jest wskazany w leczeniu ostrego, silnego i przewlekłego bólu oraz w leczeniu wysokiej gorączki, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne.

Pixalzina - dawkowanie

Dawkowanie zależy od natężenia bólu lub gorączki oraz indywidualnej odpowiedzi na lek. Należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną w łagodzeniu bólu i (lub) gorączki. Jeśli po upływie 3-5 dni objawy nie ustąpią lub nasilą się, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

 • Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat (masa ciała > 53 kg)
  Pojedyncza dawka to 1-2 tabletki (500-1000 mg metamizolu); dawkę tę można przyjmować do 4 razy na dobę w odstępach co 6-8 godzin. Maksymalna dawka jednorazowa wynosi 1000 mg metamizolu. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4000 mg (8 tabletek).
  Wyraźnego działania preparatu można spodziewać się po 30-60 minutach po podaniu doustnym i zwykle utrzymuje się ono około 4 godzin. Jeżeli działanie pojedynczej dawki jest niewystarczające lub opóźnione, lub gdy działanie przeciwbólowe ustąpi, możliwe jest ponowne zastosowanie do maksymalnych dawek dobowych.
 • Dzieci i młodzież
  Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
Osoby w podeszłym wieku, pacjenci osłabieni i pacjenci ze zmniejszonym klirensem kreatyniny

U osób w podeszłym wieku, pacjentów osłabionych i pacjentów ze zmniejszonym klirensem kreatyniny dawkę należy zmniejszyć ze względu na możliwość wydłużenia czasu eliminacji z organizmu produktów metabolizmu metamizolu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

W przypadku zaburzenia czynności wątroby lub nerek szybkość eliminacji jest zmniejszona - należy unikać wielokrotnego podawania dużych dawek. Nie ma konieczności zmniejszenia dawki, gdy preparat jest stosowany przez krótki czas. Dotychczasowe doświadczenie związane z długotrwałym stosowaniem metamizolu u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby i nerek są niewystarczające.

Sposób podawania

Preparat można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Tabletki zaleca się połykać w całości, bez rozgryzania, popijając dostateczną ilością wody (około pół szklanki).

Pixalzina - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pirazolony (np. fenazon, propyfenazon) lub pirazolidyny (np. fenylobutazon, oksybutazon), dotyczy to również pacjentów, u których po zastosowaniu tych substancji wystąpiła np. agranulocytoza; lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatykami) lub zaburzenia układu krwiotwórczego. Pacjenci z rozpoznanym zespołem astmy analgetycznej lub znaną nietolerancją na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem naczynioworuchowym, tj. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją rzekomoanafilaktyczne (np. pokrzywka, nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy) na salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (zagrożenie hemolizą). Ostra przerywana porfiria wątrobowa (ryzyko wywołania napadu porfirii). Trzeci trymestr ciąży.

Pixalzina - ciąża i karmienie piersią

W wybranych przypadkach, pojedyncze dawki metamizolu w pierwszym i drugim trymestrze mogą być dopuszczalne, w razie braku innych możliwości leczenia. Zasadniczo jednak stosowanie metamizolu w pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie jest wskazane. Stosowanie metamizolu jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży. Należy unikać wielokrotnego stosowania metamizolu w okresie karmienia piersią. W przypadku jednorazowego podania metamizolu należy zalecić matkom odciąganie i wylewanie pokarmu przez 48 godzin od przyjęcia dawki preparatu.

Pixalzina - działania niepożądane

Niezbyt często: reakcje hipotensyjne.
Rzadko: niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza i pancytopenia (w tym przypadki śmiertelne), leukopenia, małopłytkowość; wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktoidalne lub anafilaktyczne; reakcje skórne i błon śluzowych (świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka, obrzęk), duszność i rzadziej dolegliwości żołądkowo-jelitowe; wysypka skórna.
Bardzo rzadko: pogorszenie niewydolności nerek.
Częstość nieznana: zespół Kounisa; krwawienia żołądkowo-jelitowe; polekowe uszkodzenie wątroby, w tym ostre zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; inne wysypki polekowe, zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, reakcja na lek z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS5); ostre śródmiąższowe zapalenie nerek.

Pixalzina - środki ostrożności

W przypadku wystąpienia neutropenii (< 1500 neutrofili/mm3) leczenie należy natychmiast przerwać i natychmiast wykonać pełną morfologię krwi; należy monitorować morfologię krwi aż do powrotu do pierwotnych wartości. W przypadku wystąpienia pancytopenii leczenie należy natychmiast przerwać, a morfologię krwi należy kontrolować do czasu jej unormowania. W przypadku długotrwałego leczenia metamizolem wymagana jest również regularna morfologia krwi (w tym morfologia krwi z rozmazem).
U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia reakcji anafilaktoidalnych metamizol można stosować wyłącznie po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. Jeżeli zajdzie konieczność podania metamizolu w tych przypadkach należy podawać go w warunkach ścisłej kontroli lekarskiej, z zapewnieniem możliwości udzielenia pomocy w nagłym przypadku. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z astmą lub atopią.
Metamizol może wywoływać reakcje hipotensyjne; reakcje te mogą zależeć od dawki a ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne podczas podawania pozajelitowego niż przy podaniu doustnym. Ryzyko wystąpienia obniżenia ciśnienia tętniczego jest również zwiększone u pacjentów z istniejącym wcześniej niedociśnieniem, hipowolemią lub odwodnieniem, niestabilnym krążeniem lub początkową niewydolnością krążenia, a także u pacjentów z wysoką gorączką. U tych pacjentów należy starannie rozważyć potrzebę podania preparatu, a w razie jego zastosowania prowadzić ścisły nadzór. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji hipotensyjnych, konieczne może okazać się podjęcie działań zapobiegawczych (np. wyrównanie zaburzeń krążenia). U pacjentów, u których należy unikać obniżenia ciśnienia krwi, np. w przypadku ciężkiej choroby wieńcowej lub istotnych zwężeń naczyń domózgowych metamizol można podawać tylko pod ścisłą kontrolą parametrów hemodynamicznych.
Podczas stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu.

Pixalzina - prowadzenie pojazdów

Ze względów ostrożności należy, przynajmniej w razie stosowania większych dawek, uwzględnić możliwość zaburzenia zdolności koncentracji lub reagowania i zrezygnować z obsługi maszyn, prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności obciążonych ryzykiem. Dotyczy to szczególnie połączenia z alkoholem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Pixalzina - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Pixalzina - powiązane artykuły

Niekiedy potrzebujemy silnych leków przeciwgorączkowych. Zastosowanie ich powinno być uzgodnione z lekarzem.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem