LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Pluscard (Acetylsalicylic acid + Glycine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Pluscard (OTC) tabletki 100 mg + 40 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,80 Cena 100% (zł): 9,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pluscard

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego oraz 40 mg glicyny.

Wskazania

Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego.
Zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebytym zawale mięśnia sercowego, udarze mózgu, zabiegach na naczyniach wieńcowych, w dławicy piersiowej.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 16 lat
1 do 3 tabletek (100 do 300 mg) na dobę w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych.
Dzieci i młodzież
Nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego u dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma dokładnych danych na temat stosunku korzyści do ryzyka stosowania kwasu acetylosalicylowego w tej grupie pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku preparat należy stosować w mniejszych dawkach i w większych odstępach, ze względu na zwiększone ryzyko objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Należy zachować ostrożność, stosując preparat u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w ciężkiej niewydolności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Należy zachować ostrożność, stosując preparat u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w ciężkiej niewydolności nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować w czasie lub po posiłku i popijać szklanką płynu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nadwrażliwość na salicylany. Reakcje uczuleniowe na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. astma aspirynowa, gorączka sienna. Czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Wrodzone i nabyte skazy krwotoczne (hemofilia, małopłytkowość). Dna moczanowa. Trzeci trymestr ciąży i okres karmienia piersią. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Ze względu na ryzyko zespołu Reye'a nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego u dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Preparat jest przeciwwskazany do stosowania podczas trzeciego trymestru ciąży. Kwas acetylosalicylowy jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: małopłytkowość, niedokrwistość na skutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego; reakcje nadwrażliwości (szczególnie u pacjentów z astmą); szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy; niewydolność serca; nadciśnienie; ból brzucha, zgaga lub niestrawność, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności z wymiotami lub bez wymiotów, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, krwawienia z przewodu pokarmowego (czarne, smoliste stolce), perforacje; ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie), przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny; białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek.

UWAGI
Preparatu nie należy stosować równocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. z ibuprofenem), ani przeciwbólowymi (np. z paracetamolem) dłużej niż przez kilka dni. Preparat należy odstawić na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w czasie zabiegu jak i po nim. Ostrożnie stosować w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner