LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Polmatine (Memantine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Polmatine (Rp) roztwór doustny 5 mg/dawkę 1 but. 50 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 84,50 Cena 100% (zł): 84,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Polmatine (Rp) tabletki powlekane 10 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,00 Cena 100% (zł): 29,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Polmatine (Rp) tabletki powlekane 10 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 42,00 Cena 100% (zł): 42,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Polmatine (Rp) tabletki powlekane 20 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 42,00 Cena 100% (zł): 42,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Polmatine (Rp) tabletki powlekane 20 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 80,00 Cena 100% (zł): 80,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Polmatine

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Co zawiera lek Polmatine?

Lek Polmatine występuje w postaci roztworu doustnego i tabletek (2 dawki). Wszystkie pozycje leku są dostępne na receptę.
Polmatine roztwór doustny
1 naciśnięcie pompki (1 dawka) zawiera 5 mg chlorowodorku memantyny. Lek zawiera sorbitol - pacjent, u którego stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Polmatine tabletki
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg lub 20 mg chlorowodorku memantyny. Lek zawiera laktozę - pacjent, u którego stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Jak działa lek Polmatine?

Memantyna jest lekiem przeciw otępieniu z grupy leków nazywanych antagonistami receptorów NMDA. Poprzez wpływ wywierany na receptory NMDA poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

Kiedy stosować lek Polmatine?

Lek Polmatine jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Jak stosować lek Polmatine?

Dawkowanie leku Polmatine i czas leczenia ustala lekarz. Lek należy przyjmować regularnie codziennie o tej samej porze - zapewnia to skuteczność leczenia. Osoba opiekująca się pacjentem musi stale nadzorować przyjmowanie leku przez pacjenta.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połykać, popijając wodą. Dawkę leku w postaci roztworu doustnego należy odmierzyć za pomocą pompki do łyżki lub szklanki z wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Polmatine?

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Polmatine nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (memantynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Polmatine nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Polmatine?

Przed zaleceniem leku Polmatine lekarz oceni stopień zaawansowania choroby Alzheimera u danego pacjenta. Przeanalizuje także wszystkie przeciwwskazania i środki ostrożności związane z lekiem, po czym podejmie decyzję o zastosowaniu leku Polmatine u danego pacjenta i zaleci systematyczną kontrolę leczenia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki leku. Jeśli pacjent ostatnio zmienił lub planuje zmienić dietę (np. z diety normalnej na ścisłą dietę wegetariańską), powinien poinformować o tym lekarza, ponieważ może być konieczna zmiana dotychczasowego schematu dawkowania leku Polmatine.

Jak stosować lek Polmatine z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy unikać jednoczesnego stosowania z memantyną takich leków jak amantadyna (leczenie choroby Parkinsona), ketamina (lek znieczulający), dekstrometorfan (leczenie kaszlu), a także innych leków z grupy antagonistów NMDA.

Czy można stosować lek Polmatine w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Polmatine nie jest zalecany do stosowania u kobiet ciężarnych. Kobiety przyjmujące lek Polmatine nie powinny karmić piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Polmatine?

Działania niepożądane występujące podczas leczenia lekiem Polmatine są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Polmatine?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Polmatine wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Choroba Alzheimera może wpływać na zdolność prowadzenia samochodu i obsługiwanie maszyn. Memantyna może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, stąd prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn mogą być przeciwwskazane.

Jak przechowywać lek Polmatine?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner