LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Polopiryna Max (Acetylsalicylic acid)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Polopiryna Max (OTC) tabletki dojelitowe 500 mg 6 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
5,50
Cena
100% (zł):
5,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Polopiryna Max (OTC) tabletki dojelitowe 500 mg 10 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
11,50
Cena
100% (zł):
11,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Polopiryna Max (OTC) tabletki dojelitowe 500 mg 20 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
17,80
Cena
100% (zł):
17,80
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Polopiryna Max

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Co zawiera Polopiryna Max?

Lek Polopiryna Max występuje w postaci tabletek dojelitowych i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka dojelitowa zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego. Lek zawiera czerwień koszenilową - może powodować reakcje alergiczne.

Jak działa Polopiryna Max?

Kwas acetylosalicylowy jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, z grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Kiedy stosować lek Polopiryna Max?

Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśni, bóle stawów.
Dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką.
Stany chorobowe wymagające długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach, jak reumatoidalne zapalenie stawów (tylko z przepisu lekarza).

Jak stosować lek Polopiryna Max?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwbólowo i przeciwgorączkowo
Leczenie objawowe bez porady lekarza można prowadzić nie dłużej niż 3 dni.
 • Dorośli
  Zazwyczaj stosuje się jednorazowo od 1 do 2 tabletek leku Polopiryna Max. W razie potrzeby dawkę można powtarzać 2 lub 3 razy na dobę. Nie należy przyjmować więcej niż 3 g leku na dobę.
 • Młodzież w wieku powyżej 16 lat
  Wyłącznie na zlecenie lekarza: 1 do 2 tabletek leku Polopiryna Max na dobę.
 • Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat
  Leku Polopiryna Max nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.
W chorobach reumatycznych (tylko na zlecenie lekarza)
Najczęściej stosuje się: w gorączce reumatycznej: 2 tabletki leku Polopiryna Max 4 razy na dobę; w reumatoidalnym zapaleniu stawów: 1 tabletkę leku Polopiryna Max 3 lub 4 razy na dobę.
  Osoby w podeszłym wieku

  U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) lek Polopiryna Max należy stosować w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów.

  Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

  U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia działań niepożądanych leku, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek leku Polopiryna Max w zależności od stopnia ciężkości niewydolności wątroby i (lub) nerek. Leku Polopiryna Max nie należy przyjmować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.

  Sposób podawania

  Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku. Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą ilością płynu.

  Kiedy lek Polopiryna Max nie może być stosowany?

  Leku Polopiryna Max nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kwas acetylosalicylowy), inne salicylany lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Polopiryna Max jest także przeciwwskazany w przypadku: skazy krwotocznej, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, ciężkiej niewydolności serca oraz jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat (stosowany w chorobach nowotworowych i zapaleniu stawów) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta występują napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat. Nie stosować leku Polopiryna Max, jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży lub karmi piersią.

  Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Polopiryna Max?

  Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność: jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne, jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe, jeśli występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek, u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem układowym; jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego; jeśli pacjent cierpi na chorobę genetyczną polegającą na niedoborze enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości; na takie reakcje szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami nosa oraz u których występują reakcje alergiczne na inne substancje (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka). Przyjmowanie takich leków jak kwas acetylosalicylowy może nieść za sobą niewielkie zwiększenie ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. W przypadku kłopotów z sercem, cukrzycy, zwiększonego stężenia cholesterolu, palenia tytoniu należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą. Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Polopiryna Max.

  Jak stosować lek Polopiryna Max z innymi lekami?

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
  Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych oraz z ibuprofenem. Przed przyjęciem kwasu acetylosalicylowego należy skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania następujących leków: metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, leków przeciwzakrzepowych, innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych; kortykosteroidów; digoksyny; leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (np. insuliny i pochodnych sulfonylomocznika); kwasu walproinowego; leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej; leków moczopędnych; niektórych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny), leków trombolitycznych i hamujących agregację płytek krwi. Alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.

  Czy można stosować lek Polopiryna Max w ciąży i okresie karmienia piersią?

  Lek Polopiryna Max nie powinien być stosowany u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży. Lek Polopiryna Max jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią. Kwas acetylosalicylowy może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Polopiryna Max?

  Mogą wystąpić zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak: bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność oraz niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, które w wyjątkowych przypadkach mogą prowadzić do niedokrwistości. W czasie stosowania kwasu acetylosalicylowego zwiększa się ryzyko wystąpienia krwawień (z dziąseł, z nosa, z układu moczowo-płciowego) oraz wydłużenia czasu krwawienia, czasu protrombinowego, zmniejszenia liczby płytek krwi. Rzadko mogą wystąpić zaburzenia czynności wątroby, a u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem lub stosujących jednocześnie inne leki przeciwzakrzepowe odnotowano przypadki wylewu krwi do mózgu, potencjalnie zagrażającego życiu. Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego odnotowano martwicę brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek. Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.
  Lek Polopiryna Max może powodować reakcje nadwrażliwości (w postaci napadów duszności, pokrzywki, wysypki, obrzęku naczynioruchowego, reakcji anafilaktycznych, astmy oskrzelowej aż do zagrażającego życiu wstrząsu) - w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast przewieźć pacjenta do szpitala. Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku Polopiryna Max.

  Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Polopiryna Max?

  W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala. Po przedawkowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić: nudności, wymioty, przyspieszenie oddechu, szumy uszne. Obserwowano również inne objawy, takie jak: utrata słuchu, zaburzenia widzenia, bóle głowy, pobudzenie ruchowe, senność i śpiączkę, drgawki, hipertermię. W ciężkich zatruciach występują zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej (kwasica metaboliczna i odwodnienie).

  Czy Polopiryna Max wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

  Lek Polopiryna Max nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  Jak przechowywać lek Polopiryna Max?

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

  Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

  Polopiryna Max - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

  Polopiryna Max - powiązane artykuły

  Czwartek, 30 grudnia 2021

  Polopiryna Max Hot (Acetylsalicylic acid + Ascorbic acid - vitamin C + Caffeine) serie wycofane z obrotu Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotycząca wycofania z obrotu serii...

  Więcej »

  Preparaty kwasu salicylowego są powszechnie na tynku pod różnymi nazwami handlowymi. tradycyjna nazwa to Aspiryna.

  Więcej »

  Czym jest kwas acetylosalicylowy? Jakie są wskazania do zastosowania kwasu acetylosalicylowego? Jakie są przeciwwskazania do zastosowania kwasu acetylosalicylowego? Jakie są...

  Więcej »
  banerbaner
  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
  Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
  Rozumiem