LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Poltram Combo (Tramadol+Paracetamol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Poltram Combo (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,50 Cena 100% (zł): 10,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Poltram Combo (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 1,88 / 0,43 Cena 100% (zł): 5,27 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Poltram Combo (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 2,83 / 0,65 Cena 100% (zł): 7,91 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Poltram Combo (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 5,05 / 0,70 Cena 100% (zł): 15,21 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Poltram Combo (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 90 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 6,82 / 0,29 Cena 100% (zł): 22,06 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Poltram Combo Forte (Rp) tabletki powlekane 75 mg + 650 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 3,47 / 0,57 Cena 100% (zł): 10,25 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Poltram Combo Forte (Rp) tabletki powlekane 75 mg + 650 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 4,84 / 0,49 Cena 100% (zł): 15,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Poltram Combo Forte (Rp) tabletki powlekane 75 mg + 650 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 8,52 / 0,00 Cena 100% (zł): 28,39 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Poltram Combo Forte (Rp) tabletki powlekane 75 mg + 650 mg 90 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 12,40 / 0,00 Cena 100% (zł): 41,33 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Poltram Combo

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.

CO ZAWIERA POLTRAM COMBO LUB POLTRAM COMBO FORTE?

1 tabletka powlekana Poltram Combo zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu.
1 tabletka powlekana Poltram Combo Forte zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu i 650 mg paracetamolu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA POLTRAM COMBO?

Lek Poltram Combo lub Poltram Combo Forte zawiera 2 leki przeciwbólowe: tramadol i paracetamol, które współdziałają w łagodzeniu bólu.

KIEDY STOSOWAĆ POLTRAM COMBO LUB POLTRAM COMBO FORTE?

Lek Poltram Combo lub Poltram Combo Forte jest stosowany w leczeniu bólu o średnim lub dużym nasileniu, jeśli zdaniem lekarza konieczne jest zastosowanie połączenia tramadolu z paracetamolem.

JAK STOSOWAĆ POLTRAM COMBO LUB POLTRAM COMBO FORTE?

Dawkowanie leku Poltram Combo lub Poltram Combo Forte, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać, popijając wystarczającą ilością płynu; tabletek nie należy łamać ani żuć. Lek Poltram Combo lub Poltram Combo Forte należy przyjmować tak krótko jak to możliwe.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU POLTRAM COMBO LUB POLTRAM COMBO FORTE?

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną tabletkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY POLTRAM COMBO LUB POLTRAM COMBO FORTE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Poltram Combo lub Poltram Combo Forte nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (tramadol i paracetamol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Poltram Combo lub Poltram Combo Forte nie wolno stosować u pacjentów nadużywających alkoholu.
Lek Poltram Combo lub Poltram Combo Forte nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU POLTRAM COMBO LUB POLTRAM COMBO FORTE?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Poltram Combo lub Poltram Combo Forte lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki. Należy przerwać stosowanie leku Poltram Combo lub Poltram Combo Forte i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakiekolwiek z następujących działań niepożądanych: wolniejszy lub słabszy oddech, uczucie splątania, senność, zwężenie źrenic, nudności lub wymioty, zaparcie, brak apetytu. Podczas stosowania leku Poltram Combo lub Poltram Combo Forte nie należy spożywać alkoholu ani przyjmowania leków zawierających alkohol.

JAK STOSOWAĆ POLTRAM COMBO LUB POLTRAM COMBO FORTE Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu jakichkolwiek innych leków zawierających tramadol lub paracetamol (w tym o lekach kupionych bez recepty), ponieważ nie można przekroczyć maksymalnych dobowych dawek.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ POLTRAM COMBO LUB POLTRAM COMBO FORTE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O możliwości zastosowania leku Poltram Combo lub Poltram Combo Forte u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU POLTRAM COMBO LUB POLTRAM COMBO FORTE?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Poltram Combo lub Poltram Combo Forte, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU POLTRAM COMBO LUB POLTRAM COMBO FORTE?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala, nawet jeśli samopoczucie jest dobre, ponieważ istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

CZY POLTRAM COMBO LUB POLTRAM COMBO FORTE WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Poltram Combo lub Poltram Combo Forte może powodować senność, zawroty głowy lub zaburzenia widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności, które wymagają czujności, dopóki nie ma się pewności, jaka jest reakcja na lek Poltram Combo lub Poltram Combo Forte.

JAK PRZECHOWYWAĆ POLTRAM COMBO LUB POLTRAM COMBO FORTE?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl