LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Potasu nadmanganian (Potassium permanganate)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Potasu nadmanganian (OTC) proszek do sporządzania roztworu 1 op. 5 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,00 Cena 100% (zł): 6,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Potasu nadmanganian

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

SKŁAD
1 saszetka zawiera 5 g nadmanganianu potasu.

Wskazania

Przygotowane roztwory wodne stosować zewnętrznie: do przemywania skóry, ropiejących ran i owrzodzeń lub do płukania jamy ustnej i gardła.

Dawkowanie

Preparat stosuje się wyłącznie w postaci roztworu do stosowania zewnętrznego, sporządzonego przez rozpuszczenie proszku w wodzie.
Do przemywania skóry, ran i owrzodzeń należy stosować roztwory o stężeniu do 1%): szklanka wody i nie więcej niż kilkanaście kryształów substancji.
Do płukania jamy ustnej i gardła należy stosować roztwory o stężeniu 0,02-0,1%: szklanka wody i nie więcej niż kilka kryształków substancji.
Należy stosować świeżo przygotowany roztwór; roztwory należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną. Nie stosować doustnie. Nie stosować do przemywania oczu. Nie wolno połykać roztworu w czasie płukania jamy ustnej i gardła.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Długotrwałe i częste stosowanie (szczególnie w wyższym stężeniu) może powodować podrażnienie skóry (zaczerwienienie, wysuszenie). Preparat może powodować brązowe zabarwienie skóry.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner