LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Pradaxa (Dabigatran etexilate) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Pradaxa (Rp) kapsułki twarde 75 mg 10 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 37,99 Cena 100% (zł): 48,48 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pradaxa (Rp) kapsułki twarde 75 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 103,72 Cena 100% (zł): 141,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pradaxa (Rp) kapsułki twarde 110 mg 10 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 32,70 Cena 100% (zł): 49,58 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pradaxa (Rp) kapsułki twarde 110 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: R / 30% Opłata pacjenta (zł): 73,39 / 88,27 Cena 100% (zł): 130,44 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pradaxa (Rp) kapsułki twarde 110 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 398,00 Cena 100% (zł): 398,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pradaxa (Rp) kapsułki twarde 110 mg 180 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1180,00 Cena 100% (zł): 1180,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pradaxa (Rp) kapsułki twarde 150 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 74,82 Cena 100% (zł): 132,32 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pradaxa (Rp) kapsułki twarde 150 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 398,00 Cena 100% (zł): 398,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pradaxa (Rp) kapsułki twarde 150 mg 180 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1180,00 Cena 100% (zł): 1180,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pradaxa

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Boehringer Ingelheim International GmbH

CO ZAWIERA PRADAXA?

1 kapsułka Pradaxa zawiera 75 mg, 110 mg lub 150 mg eteksylanu dabigatranu.

jak działa pradaxa?

Eteksylan dabigatranu należy do grupy leków przeciwzakrzepowych. Jego działanie polega na blokowaniu substancji odpowiedzialnej za powstawanie zakrzepów krwi.

kiedy stosować lek pradaxa?

Pradaxa 75 mg
Lek Pradaxa 75 mg jest stosowany u osób dorosłych w zapobieganiu powstawania zakrzepów krwi w żyłach po przebytej operacji wszczepienia protezy stawu biodrowego lub kolanowego.
Pradaxa 110 mg
Lek Pradaxa 110 mg jest stosowany u osób dorosłych w celu:
- zapobiegania powstawania zakrzepów krwi w żyłach po przebytej operacji wszczepienia protezy stawu biodrowego lub kolanowego;
- zapobiegania powstawania zakrzepów krwi w mózgu (udar) i innych naczyniach krwionośnych w organizmie, jeśli u pacjenta występuje forma nieregularnego rytmu serca zwana migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową oraz co najmniej jeden dodatkowy czynnik ryzyka;
- leczenia zakrzepów krwi w żyłach nóg i płuc oraz zapobiegania powtórnemu powstawaniu zakrzepów krwi w żyłach nóg i płuc.
Pradaxa 150 mg
Lek Pradaxa 150 mg jest stosowany u osób dorosłych w celu:
- zapobiegania powstawania zakrzepów krwi w mózgu (udar) i innych naczyniach krwionośnych w organizmie, jeśli u pacjenta występuje forma nieregularnego rytmu serca zwana migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową oraz co najmniej jeden dodatkowy czynnik ryzyka;
- leczenia zakrzepów krwi w żyłach nóg i płuc oraz zapobiegania powtórnemu powstawaniu zakrzepów krwi w żyłach nóg i płuc.

jak stosować lek pradaxa?

Dawkowanie leku Pradaxa, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Nie wolno przerywać stosowania leku Pradaxa bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, ponieważ ryzyko powstania zakrzepu krwi może być większe, jeśli leczenie zostanie przerwane przedwcześnie.
Sposób podawania
Lek Pradaxa można przyjmować niezależnie od posiłków. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Nie należy ich łamać, rozgryzać ani wysypywać peletek z kapsułki, ponieważ może to zwiększyć ryzyko krwawienia. Należy przestrzegać zaleceń odnośnie sposobu podawania leku zawartych w ulotce dołączonej do opakowania.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku pradaxa?

Pradaxa 75 mg
Jeśli pacjent pominie dawkę leku Pradaxa 75 mg, powinien kontynuować przyjmowanie pominiętej dobowej dawki leku o tej samej porze następnego dnia; nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Pradaxa 110 mg
Zapobieganie powstawaniu zakrzepów krwi po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego lub biodrowego: jeśli pacjent pominie dawkę leku Pradaxa 110 mg, powinien kontynuować przyjmowanie pominiętej dobowej dawki leku o tej samej porze następnego dnia; nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Zapobieganie zwężeniu naczyń w mózgu i ciele przez powstawanie zakrzepów krwi, które tworzą się podczas nieprawidłowej pracy serca i leczenie zakrzepów krwi w żyłach nóg i płuc oraz zapobieganie powtórnemu powstawaniu zakrzepów krwi w żyłach nóg i płuc: jeśli pacjent pominie dawkę leku Pradaxa 110 mg, pominiętą dawkę można przyjąć do 6 godzin przed kolejną zaplanowaną dawką; jeśli do kolejnej zaplanowanej dawki pozostało mniej niż 6 godzin, nie należy przyjmować pominiętej dawki; nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Pradaxa 150 mg
Jeśli pacjent pominie dawkę leku Pradaxa 150 mg, pominiętą dawkę można przyjąć do 6 godzin przed kolejną zaplanowaną dawką; jeśli do kolejnej zaplanowanej dawki pozostało mniej niż 6 godzin, nie należy przyjmować pominiętej dawki; nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy lek pradaxa nie może być stosowany?

Leku Pradaxa nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (eteksylan dabigatranu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Pradaxa nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku pradaxa?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pradaxa lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Należy bardzo dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących przyjęcia leku Pradaxa, jeśli pacjent będzie musiał być poddany operacji. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli po przyjęciu leku Pradaxa wystąpi niestrawność.

jak stosować lek pradaxa z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować lek pradaxa w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie należy stosować leku Pradaxa w trakcie ciąży, chyba że lekarz stwierdzi, że jest to bezpieczne. Kobiety w wieku rozrodczym powinny zapobiegać zajściu w ciążę podczas stosowania leku Pradaxa. W trakcie stosowania leku Pradaxa nie należy karmić piersią.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku pradaxa?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Pradaxa, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku pradaxa?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zastosowanie zbyt dużej dawki leku Pradaxa zwiększa ryzyko krwawienia.

czy pradaxa wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Pradaxa nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać lek pradaxa?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl