LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Pradaxa (Dabigatran etexilate)

Lek jest refundowany, bezpłatny dla seniorów. Szczegóły w tabeli.

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Pradaxa (Rp) kapsułki twarde 110 mg 10 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
45,71
Cena
100% (zł):
45,71
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pradaxa (Rp) kapsułki twarde 110 mg 30 szt.
Refundacja
30%
65+
Opłata
pacjenta (zł):
95,65
0,00
Cena
100% (zł):
131,73
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pradaxa (Rp) kapsułki twarde 110 mg 60 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
340,00
Cena
100% (zł):
340,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pradaxa (Rp) kapsułki twarde 110 mg 180 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
1165,00
Cena
100% (zł):
1165,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pradaxa (Rp) kapsułki twarde 150 mg 30 szt.
Refundacja
30%
65+
Opłata
pacjenta (zł):
84,16
0,00
Cena
100% (zł):
133,36
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pradaxa (Rp) kapsułki twarde 150 mg 60 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
340,00
Cena
100% (zł):
340,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pradaxa (Rp) kapsułki twarde 150 mg 180 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
1165,00
Cena
100% (zł):
1165,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pradaxa

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Boehringer Ingelheim International GmbH

Co zawiera lek Pradaxa kapsułki?

Lek Pradaxa występuje w postaci kapsułek w 3 dawkach i jest dostępny na receptę.
1 kapsułka zawiera 75 mg, 110 mg lub 150 mg eteksylanu dabigatranu.

Jak działa lek Pradaxa?

Eteksylan dabigatranu należy do grupy leków przeciwzakrzepowych. Jego działanie polega na blokowaniu substancji odpowiedzialnej za powstawanie zakrzepów krwi.

Kiedy stosować lek Pradaxa kapsułki?

 • Pradaxa kapsułki 75 mg
  Lek Pradaxa kapsułki 75 mg jest stosowany u osób dorosłych w zapobieganiu powstawania zakrzepów krwi w żyłach po przebytej operacji wszczepienia protezy stawu biodrowego lub kolanowego.
  Lek Pradaxa kapsułki 75 mg jest stosowany u dzieci w wieku 8 lat lub starszych w leczeniu zakrzepów krwi oraz w celu zapobiegania nawrotom zakrzepów krwi.
 • Pradaxa kapsułki 110 mg
  Lek Pradaxa kapsułki 110 mg jest stosowany u osób dorosłych w celu:
  - zapobiegania powstawania zakrzepów krwi w żyłach po przebytej operacji wszczepienia protezy stawu biodrowego lub kolanowego;
  - zapobiegania powstawania zakrzepów krwi w mózgu (udar) i innych naczyniach krwionośnych w organizmie, jeśli u pacjenta występuje forma nieregularnego rytmu serca zwana migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową oraz co najmniej jeden dodatkowy czynnik ryzyka;
  - leczenia zakrzepów krwi w żyłach nóg i płuc oraz zapobiegania powtórnemu powstawaniu zakrzepów krwi w żyłach nóg i płuc.
  Lek Pradaxa kapsułki 110 mg jest stosowany u dzieci w wieku 8 lat lub starszych w leczeniu zakrzepów krwi oraz w celu zapobiegania nawrotom zakrzepów krwi.
 • Pradaxa kapsułki 150 mg
  Lek Pradaxa kapsułki 150 mg jest stosowany u osób dorosłych w celu:
  - zapobiegania powstawania zakrzepów krwi w mózgu (udar) i innych naczyniach krwionośnych w organizmie, jeśli u pacjenta występuje forma nieregularnego rytmu serca zwana migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową oraz co najmniej jeden dodatkowy czynnik ryzyka;
  - leczenia zakrzepów krwi w żyłach nóg i płuc oraz zapobiegania powtórnemu powstawaniu zakrzepów krwi w żyłach nóg i płuc.
  Lek Pradaxa kapsułki 150 mg jest stosowany u dzieci w wieku 8 lat lub starszych w leczeniu zakrzepów krwi oraz w celu zapobiegania nawrotom zakrzepów krwi.

Jak stosować lek Pradaxa kapsułki?

Dawkowanie leku Pradaxa kapsułki w zależności od wskazania oraz czas stosowania ustala lekarz. Nie wolno przerywać stosowania leku Pradaxa kapsułki bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, ponieważ ryzyko powstania zakrzepu krwi może być większe, jeśli leczenie zostanie przerwane przedwcześnie.

Sposób podawania

Lek Pradaxa można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Nie należy ich łamać, rozgryzać ani wysypywać peletek z kapsułki, ponieważ może to zwiększyć ryzyko krwawienia. Należy przestrzegać zaleceń odnośnie sposobu podawania leku zawartych w ulotce dołączonej do opakowania.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Pradaxa kapsułki?

Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 • Pradaxa kapsułki 75 mg
  Zapobieganie powstawaniu zakrzepów krwi po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego: należy kontynuować przyjmowanie pominiętej dobowej dawki leku o tej samej porze następnego dnia.
  Leczenie zakrzepów krwi oraz zapobieganie nawrotom zakrzepów krwi u dzieci: pominiętą dawkę można przyjąć do 6 godzin przed kolejną zaplanowaną dawką; jeśli do kolejnej zaplanowanej dawki pozostało mniej niż 6 godzin, nie należy przyjmować pominiętej dawki.
 • Pradaxa kapsułki 110 mg
  Zapobieganie powstawaniu zakrzepów krwi po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego lub biodrowego: należy kontynuować przyjmowanie pominiętej dobowej dawki leku o tej samej porze następnego dnia.
  Zapobieganie zatorom w naczyniach krwionośnych w mózgu i organizmie, przez zapobieganie tworzeniu skrzepów, które powstają podczas nieprawidłowej pracy serca i leczenie zakrzepów krwi w żyłach nóg i płuc oraz zapobieganie powtórnemu powstawaniu zakrzepów krwi w żyłach nóg i płuc dorosłych: pominiętą dawkę można przyjąć do 6 godzin przed kolejną zaplanowaną dawką; jeśli do kolejnej zaplanowanej dawki pozostało mniej niż 6 godzin, nie należy przyjmować pominiętej dawki.
  Leczenie zakrzepów krwi oraz zapobieganie nawrotom zakrzepów krwi u dzieci: pominiętą dawkę można przyjąć do 6 godzin przed kolejną zaplanowaną dawką; jeśli do kolejnej zaplanowanej dawki pozostało mniej niż 6 godzin, nie należy przyjmować pominiętej dawki.
 • Pradaxa kapsułki 150 mg
  Pominiętą dawkę można przyjąć do 6 godzin przed kolejną zaplanowaną dawką; jeśli do kolejnej zaplanowanej dawki pozostało mniej niż 6 godzin, nie należy przyjmować pominiętej dawki.

Kiedy lek Pradaxa kapsułki nie może być stosowany?

Leku Pradaxa kapsułki nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (eteksylan dabigatranu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Pradaxa kapsułki nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 8 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Pradaxa kapsułki?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pradaxa kapsułki lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem i zadecyduje czy lek może być zastosowany. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Należy bardzo dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących przyjęcia leku Pradaxa kapsułki, jeśli pacjent będzie musiał być poddany operacji. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli po przyjęciu leku Pradaxa kapsułki wystąpi niestrawność.

Jak stosować lek Pradaxa z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Pradaxa kapsułki w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie należy stosować leku Pradaxa kapsułki w trakcie ciąży, chyba że lekarz stwierdzi, że jest to bezpieczne. Kobiety w wieku rozrodczym powinny zapobiegać zajściu w ciążę podczas stosowania leku Pradaxa kapsułki. W trakcie stosowania leku Pradaxa kapsułki nie należy karmić piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Pradaxa kapsułki?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Pradaxa kapsułki, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Najczęstszym działaniem niepożądanym leku jest krwawienie. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Pradaxa kapsułki?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zastosowanie zbyt dużej dawki leku Pradaxa kapsułki zwiększa ryzyko krwawienia.

Czy lek Pradaxa wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Pradaxa nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Pradaxa kapsułki?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Pradaxa - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Pradaxa - powiązane artykuły

Poniedziałek, 27 czerwca 2022

Lista produktów zagrożonych brakiem dostępności na dzień 1 lipca 2022 dłuższa o 3 pozycje. Produkty znajdujące się na liście nie mogą być wywożone za granicę. Czym jest wykaz leków...

Więcej »
Poniedziałek, 27 maja 2019

Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Roteas, Xarelto - nowe ostrzeżenie. Komunikat do fachowych pracowników odchrony zdrowia Firmy Baver AG, Daiichi Sankyo Europe GmbH, Boehringer Ingelheim...

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem