LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Princex (Sildenafil)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Princex (OTC) tabletki powlekane 25 mg 4 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
15,90
Cena
100% (zł):
15,90
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Princex

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Princex?

Lek Princex występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka powlekana zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu). Lek zawiera laktozę - jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Princex?

Syldenafil należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (w skrócie PDE5). działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając w ten sposób napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Kiedy stosować Princex?

Lek Princex jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Jak stosować Princex?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przyjmować większej liczby tabletek Princex niż wskazano w ulotce dla pacjenta. Nie należy przyjmować leku Princex jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę substancję czynną, czyli syldenafil.

  • Dorośli
    Zalecana dawka leku to 25 mg. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania. Leku Princex nie należy stosować częściej niż raz na dobę. Lek należy przyjąć około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.
    Lek Princex umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do 1 godziny. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli po przyjęciu leku nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.
  • Dzieci i młodzież
    Lek Princex nie jest przeznaczony do stosowania u osób w wieku poniżej 18 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza.

Sposób podawania

Lek może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Przyjmowanie leku w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Kiedy Princex nie może być stosowany?

Leku Princex nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (syldenafil) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Princex nie należy przyjmować, jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego; należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”); w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy oprzyjmować tego leku, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Stosowanie opisywanego leku jest przeciwwskazane, jeśli pacjent przyjmuje riocyguat (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego); wykazano że syldenafil nasila działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek; jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza. Nie stosować leku Princex, jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca lub wątroby. Jeśli pacjent niedawno przebył udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi nie należy stosować opisywanego leku. Stosowanie syldenafilu (substancja czynna leku Princex) jest przeciwwskazane, jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, np. zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa) lub jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Princex?

Jeśli po zastosowaniu leku Princex objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Princex pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w następujących sytuacjach: występowanie u pacjenta niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, białaczki, szpiczaka mnogiego; stwierdzenie anatomicznego zniekształcenia prącia lub choroby Peyroniego; występowanie dolegliwości ze strony serca (lekarz oceni czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną); występowanie choroby wrzodowej lub zaburzeń krzepnięcia (jak hemofilia); pojawienie się nagłego pogorszenia widzenia lub nagłej utraty wzroku (należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem). Leku Princex nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu. Leku nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5. Leku Princex nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Opisywany lek nie jest przeznaczony dla kobiet. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Leku Princex nie wolno stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku Princex.

Jak stosować Princex z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy przyjmować leku Princex jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę substancję czynną, czyli syldenafil. Nie należy stosować syldenafilu, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego - należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Nie należy stosować syldenafilu, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie również może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Jeśli pacjent już przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki syldenafilu (25 mg). U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu gruczołu krokowego może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania; objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie syldenafil i leki alfa-adrenolityczne (ich występowanie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu syldenafilu) - w celu zmniejszenia możliwości wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania syldenafilu.

Jak stosować Princex z jedzeniem i piciem?

Przyjmowanie leku Princex w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia jego działania. Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu - aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Princex, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Czy można stosować Princex w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Princex nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Princex?

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy przerwać przyjmowania leku Princex i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną: reakcja alergiczna (nagły świszczący oddech, trudności z oddychaniem, zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła); bóle w klatce piersiowej (jeśli wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim, należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić, nie wolno przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej); nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody (jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem); nagłe pogorszenie lub utrata wzroku; ciężkie reakcje skórne (ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu); napady padaczkowe lub drgawki.
Podczas stosowania leku Princex bardzo często może wystąpić ból głowy. Często: zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, nudności, niestrawność, zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy. Niezbyt często: wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśniowe, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, dzwonienie w uszach, suchość w ustach, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie śluzówki nosa (katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (w tym zgaga), uczucie zmęczenia, uczucie gorąca, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, obecność krwi w moczu, łzawienie oczu. Rzadko: zawał serca, nieregularne bicie serca, omdlenia, udar, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białkówki oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Princex?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku u pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zastosowanie dawki większej niż 100 mg nie spowoduje zwiększenia skuteczności leku. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Princex wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Po przyjęciu leku Princex mogą wystąpić zawroty głowy i zaburzenia widzenia - przed prowadzeniem pojazdu lub obsługą maszyn pacjent powinien się zorientować, w jaki sposób reaguje na lek Princex.

Jak przechowywać Princex?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Princex - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Princex - powiązane artykuły

Przed zastosowaniem leków wspomagających erekcję dostępnych bez recepty należy bardzo dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem