LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Procto-Glyvenol (Lidocaine+Tribenoside) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Procto-Glyvenol (OTC) czopki doodbytnicze 400 mg + 40 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 35,20 Cena 100% (zł): 35,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Procto-Glyvenol (OTC) krem doodbytniczy 50 mg + 20 mg/g 1 tuba 30 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 36,20 Cena 100% (zł): 36,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Procto-Glyvenol

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Recordati Ireland Ltd.

CO ZAWIERA PROCTO-GLYVENOL?

Procto-Glyvenol czopki
1 czopek Procto-Glyvenol zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy.
Procto-Glyvenol krem doodbytniczy
1 g kremu Procto-Glyvenol zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg chlorowodorku lidokainy. Lek zawiera alkohol cetylowy - może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry). Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu - mogą powodować reakcje alergiczne.

JAK DZIAŁA PROCTO-GLYVENOL?

Tribenozyd działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo, przeciwświądowo, a także przeciwdziała uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego. Lidokaina jest środkiem miejscowo znieczulającym.

KIEDY STOSOWAĆ PROCTO-GLYVENOL?

Lek Procto-Glyvenol jest przeznaczony do miejscowego leczenia zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów.

JAK STOSOWAĆ PROCTO-GLYVENOL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku. Lek należy stosować do ustąpienia objawów.
Dorośli
Procto-Glyvenol czopki
Zalecana dawka to 1 czopek rano oraz 1 czopek wieczorem - aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć, stosując 1 czopek raz na dobę. Należy dokładnie umyć ręce po każdym zastosowaniu leku.
Procto-Glyvenol krem
Lek Procto-Glyvenol krem należy stosować rano i wieczorem aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć, stosując krem raz na dobę. W przypadku leczenia wewnętrznych hemoroidów krem należy nakładać za pomocą załączonego aplikatora. Należy dokładnie umyć ręce po każdym zastosowaniu leku.
Dzieci
Leku Procto-Glyvenol nie należy stosować u dzieci, ponieważ nie są dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej.
Sposób podawania
Lek należy stosować doodbytniczo.

KIEDY PROCTO-GLYVENOL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Procto-Glyvenol nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (tribenozyd, lidokainę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, lub na inne leki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU PROCTO-GLYVENOL?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Procto-Glyvenol należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem wątroby.

JAK STOSOWAĆ PROCTO-GLYVENOL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ PROCTO-GLYVENOL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku Procto-Glyvenol nie należy stosować podczas pierwszych 3 miesięcy ciąży. Lek Procto-Glyvenol może być stosowany od 4. miesiąca ciąży oraz w okresie karmienia piersią, pod warunkiem nieprzekraczania zalecanych dawek.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU PROCTO-GLYVENOL?

Rzadko mogą wystąpić: pokrzywka, świąd w miejscu podania, wysypka w miejscu podania, ból w miejscu podania. Bardzo rzadko: reakcja anafilaktyczna, zaburzenia sercowo-naczyniowe, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU PROCTO-GLYVENOL?

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

CZY PROCTO-GLYVENOL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Procto-Glyvenol nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ PROCTO-GLYVENOL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl