Dodaj do mojego indeksu leków »

Procto-Hemolan Protect (Bismuth subgallate+Zinc oxide) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Procto-Hemolan Protect (OTC) czopki 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,20 Cena 100% (zł): 25,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Procto-Hemolan Protect

Informacja dla pacjenta

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
1 czopek zawiera 200 mg zasadowego galusanu bizmutu, 100 mg tlenku cynku, 150 mg taniny.

WSKAZANIA
Miejscowe leczenie hemoroidów i stanów zapalnych błony śluzowej odbytnicy.

DAWKOWANIE
Dorośli
Doodbytniczo: 1 czopek 1-2 razy dziennie.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych