LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Procto-Hemolan (Lidocaine + Tribenoside) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Procto-Hemolan (OTC) krem doodbytniczy 50 mg + 20 mg/g 1 tuba 20 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,20 Cena 100% (zł): 25,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Procto-Hemolan

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
1 g kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg chlorowodorku lidokainy. Preparat zawiera alkohol cetylowy, parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

Wskazania

Leczenie zewnętrznych i wewnętrznych żylaków odbytu.

Dawkowanie

Dorośli
Za pomocą dołączonego aplikatora nakładać około 1 cm krem na miejsce zmienione chorobowo 2 razy na dobę, rano i wieczorem. Po ustąpieniu ostrych objawów preparat można stosować raz na dobę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, lub na środki miejscowo znieczulające o budowie amidowej.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko, bezpośrednio po zastosowaniu preparatu, może wystąpić uczucie lekkiego pieczenia, bólu lub nasilona perystaltyka jelit.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner