LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Proctomina czopki (Bismuth subgallate + Zinc oxide + Tannin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Proctomina (OTC) czopki doodbytnicze 200 mg + 100 mg + 150 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,40 Cena 100% (zł): 16,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Proctomina czopki

Farmina Sp. z o.o.

SKŁAD
1 czopek zawiera 200 mg zasadowego galusanu bizmutu, 100 mg tlenku cynku i 150 mg taniny.

Wskazania

Leczenie dolegliwości, takich jak ból, świąd, towarzyszących chorobie hemoroidalnej (guzkom krwawniczym).

Dawkowanie

Dorośli
Doodbytniczo 1 czopek 1-2 razy dziennie.
Dzieci
Nie należy stosować preparatu u dzieci ze względu na brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat może być stosowany przez kobiety w ciąży lub w okresie karmienia piersią po konsultacji z lekarzem.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić objawy nadwrażliwości przejawiające się podrażnieniem błony śluzowej odbytu.

UWAGI
Ostrożnie stosować w stanach zapalnych błony śluzowej odbytnicy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama