Dodaj do mojego indeksu leków »

Proficar (Acetylsalicylic acid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Proficar (OTC) tabletki dojelitowe 75 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,80 Cena 100% (zł): 9,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Proficar

Informacja dla pacjenta

Adamed Pharma S.A.

SKŁAD
1 tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

Wskazania

Hamowanie agregacji płytek krwi:
- w chorobie niedokrwiennej serca,
- w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca,
- w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG), po przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyce wieńcowej (PTCA),
- w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA,
- w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka,
- w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki.

Dawkowanie

Dorośli
Początkowa dawka jednorazowa wynosi 150 mg na dobę; dawka podtrzymująca - 75 mg na dobę.
Dzieci
Nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego u dzieci w wieku do 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować: u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub z ciężką niewydolnością nerek. U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować u pacjentów z napadami astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Skaza krwotoczna. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność serca. Nie stosować jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Ostatni trymestr ciąży. Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Kwas acetylosalicylowy można stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści wynikających z podawania leku. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Przerwanie karmienia piersią z reguły nie jest konieczne podczas krótkotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego przez matki. W przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha, rzadko stany zapalne w obrębie żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji); rzadko przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz; zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania; zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia (krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienie z dróg moczowo-płciowych, krwawienie dziąseł); rzadko po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek; reakcje nadwrażliwości, w tym: astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia sercowo-oddechowe.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych