Dodaj do mojego indeksu leków »

Pronasal (Mometasone, Mometazon) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Pronasal (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę 60 dawek 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,00 Cena 100% (zł): 26,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pronasal (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę 140 dawek 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 7,25 Cena 100% (zł): 14,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pronasal (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę 2 x 140 dawek 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 13,71 Cena 100% (zł): 27,41 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pronasal (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę 3 x 140 dawek 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 44,20 Cena 100% (zł): 44,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pronasal (import równoległy) (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę 140 dawek 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 6,94 Cena 100% (zł): 13,87 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pronasal

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Delfarma Sp. z o.o.

CO ZAWIERA PRONASAL

1 dawka leku Pronasal dostarcza 50 mikrogramów furoinianu mometazonu w postaci jednowodnej. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Furoinian mometazonu należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami. Zastosowany do nosa łagodzi objawy zapalenia śluzówki nosa (obrzęk i podrażnienie śluzówki nosa), kichanie, świąd oraz uczucie zatkanego nosa i zmniejsza ilość wydzieliny z nosa.

KIEDY STOSUJE SIĘ PRONASAL

Lek Pronasal jest stosowany w leczeniu objawów kataru siennego (zwanego również sezonowym alergicznym zapaleniem śluzówki nosa) i całorocznego alergicznego zapalenia śluzówki nosa.
Lek Pronasal jest również stosowany w leczeniu polipów nosa.

JAK STOSOWAĆ LEK

Dawkowanie leku Pronasal, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Przed zastosowaniem leku Pronasal należy oczyścić nos. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

POMINIĘCIE DAWKI

Jeśli pacjent zapomni zastosować lek o zwykłej porze, powinien zastosować go od razu jak sobie o tym przypomni, a następnie kontynuować leczenie, stosując lek o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY PRONASAL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku Pronasal nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (furoinian mometazonu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu leku z oczami.
W leczeniu kataru siennego i całorocznego alergicznego zapalenia śluzówki nosa lek Pronasal nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
W leczeniu polipów nosa lek Pronasal nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem leku Pronasal powinny poradzić się lekarza.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Pronasal, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku oraz przypadkowego doustnego wypicia leku (szczególnie przez dziecko), należy skontaktować się z lekarzem.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Brak danych dotyczących wpływu leku Pronasal na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek można stosować przez 8 tygodni od pierwszego użycia.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych