Dodaj do mojego indeksu leków »

Prospan - syrop (Hedera helix, Bluszcz pospolity) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Prospan (OTC) syrop 35 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,10 Cena 100% (zł): 19,10 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Prospan (OTC) syrop 35 mg/5 ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 34,20 Cena 100% (zł): 34,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Prospan - syrop

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

CO ZAWIERA PROSPAN

5 ml syropu zawiera 35 mg wyciągu z liści bluszczu pospolitego. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć łagodne działanie przeczyszczające.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek działa wykrztuśnie i rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli.

KIEDY STOSUJE SIĘ PROSPAN

Pomocniczo w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych dróg oddechowych z kaszlem.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leczenie lekiem powinno trwać minimum 7 dni, nawet przy łagodnych stanach zapalnych dróg oddechowych; po ustąpieniu objawów chorobowych, leczenie może być kontynuowane przez 2-3 dni.
Dorośli i dzieci powyżej 10. roku życia
5 ml syropu 3 razy dziennie. Jeżeli jest to konieczne, dawka dla dorosłych może być zwiększona do 7,5 ml syropu 3 razy dziennie.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 9 lat: 5 ml syropu 3 razy dziennie.
Dzieci w wieku od 1 do 5 lat (po konsultacji z lekarzem): 2,5 ml syropu 3 razy dziennie.
Stosowanie leku u niemowląt (w pierwszym roku życia) należy skonsultować z lekarzem pediatrą, który określi dawkę oraz sposób podania.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować rano (w południe) i wieczorem. Do odmierzenia leku służy odpowiednia miarka dołączona do opakowania.

KIEDY PROSPAN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (wyciąg z liści bluszczu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilają się lub nie ustają przez okres dłuższy niż 7 dni, lub jeśli wystąpią trudności z oddychaniem, gorączka lub pojawi się plwocina z domieszką ropy lub krwi, należy skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwkaszlowymi, takimi jak kodeina i dekstrometorfan, nie jest zalecane bez kontroli lekarza.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Lek może być stosowany przez kobiety ciężarne i karmiące piersią tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo rzadko po przyjęciu leków zawierających wyciąg z bluszczu mogą wystąpić reakcje alergiczne (np. duszność, obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry). U osób wrażliwych niezbyt często mogą pojawić się dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności, wymioty, biegunka) oraz działanie przeczyszczające związane z zawartością sorbitolu.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przyjęcie większej dawki niż zalecana może wywołać nudności, wymioty i biegunkę.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu leku na zdolność kierowania pojazdami, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych