LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Pulmicort (Budesonide)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Pulmicort (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/ml 20 poj. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,31 Cena 100% (zł): 64,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pulmicort (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,25 mg/ml 5 poj. 2 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,20 Cena 100% (zł): 17,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pulmicort (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,25 mg/ml 20 poj. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,20 Cena 100% (zł): 56,76 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pulmicort (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,5 mg/ml 5 poj. 2 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,00 Cena 100% (zł): 25,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pulmicort (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,5 mg/ml 20 poj. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,20 Cena 100% (zł): 80,03 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pulmicort (import równoległy) (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,5 mg/ml 20 poj. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: 30% / R Opłata pacjenta (zł): 23,81 / 3,20 Cena 100% (zł): 79,36 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pulmicort (import równoległy): zawiesina do nebulizacji (0,5 mg/ml) 20 poj. 2 ml

Delfarma Sp. z o.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek do stosowania miejscowego w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych - glikokortykosteroid.

SKŁAD
1 ml zawiesiny do nebulizacji zawiera 0,5 mg budezonidu zmikronizowanego. 1 pojemnik plastykowy zawiera 1 mg budezonidu w 2 ml zawiesiny.

Wskazania

Preparat w postaci zawiesiny do nebulizacji jest wskazany:
- u pacjentów z astmą oskrzelową, u których konieczne jest długotrwałe podawanie glikokortykosteroidów w celu kontrolowania procesu zapalnego toczącego się w układzie oddechowym;
- u pacjentów z zespołem krupu - ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeli - niezależnie od etiologii, wiążącym się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym” kaszlem i prowadzącym do zaburzeń oddychania.

W dalszej części serwisu znajdują się informacje fachowe przeznaczone dla profesjonalistów. 

Potwierdzam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą profesjonalnie związaną z ochroną zdrowia lub z obrotem produktami leczniczymi.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne


Nowy użytkownik     Posiadam kontoZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych
Pulmicort (import równoległy) (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,5 mg/ml 20 poj. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: 30% / R Opłata pacjenta (zł): 23,81 / 3,20 Cena 100% (zł): 79,36 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Powiązane artykuły

Poniedziałek, 15 sierpnia 2022

Lista produktów zagrożonych brakiem dostępności na dzień 1 września 2022 dłuższa o 5 pozycji. Produkty znajdujące się na liście nie mogą być wywożone za granicę. Czym jest wykaz...

Więcej »

Pulmicort

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

AstraZeneca AB, Delfarma Sp. z o.o., InPharm Sp. z o.o.

Co zawiera Pulmicort?

Lek Pulmicort występuje w postaci zawiesiny do nebulizacji w trzech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 ml zawiesiny do nebulizacji zawiera: 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg budezonidu zmikronizowanego. 1 pojemnik plastykowy zawiera 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg budezonidu w 2 ml zawiesiny do nebulizacji.

Jak działa Pulmicort?

Budezonid należy do grupy leków zwanych glikokortykosteroidami. Stosowany w postaci inhalacji zmniejsza stan zapalny w układzie oddechowym.

Kiedy stosować Pulmicort?

Lek Pulmicort jest stosowany:
- u pacjentów z astmą oskrzelową, u których konieczne jest długotrwałe podawanie glikokortykosteroidów w celu kontroli procesu zapalnego toczącego się w układzie oddechowym (nebulizatory są zalecane, gdy stosowanie inhalatorów ciśnieniowych lub inhalatorów proszkowych jest niezadowalające lub nieuzasadnione);
- u pacjentów z zespołem krupu (ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeli) niezależnie od przyczyny, wiążącym się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym” kaszlem i prowadzącym do zaburzeń oddychania;
- w leczeniu zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione.

Jak stosować Pulmicort?

Dawkowanie leku Pulmicort i czas stosowania ustala lekarz.

Sposób podawania

Lek Pulmicort w postaci zawiesiny do nebulizacji może być stosowany tylko z użyciem nebulizatora (aparatu do inhalacji) przez ustnik lub maskę twarzową. Należy skonsultować się z lekarzem jaki nebulizator nadaje się do podawania leku Pulmicort w postaci zawiesiny do nebulizacji. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami. Należy wypłukać usta po każdej inhalacji leku. Jeśli stosowana jest maska twarzowa, należy sprawdzić czy ściśle przylega do twarzy w trakcie inhalacji, a po każdej inhalacji leku należy wypłukać usta i przemyć twarz. Komorę nebulizatora, ustnik lub maskę twarzową należy umyć po każdym użyciu, zgodnie z instrukcją.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Pulmicort?

Jeżeli nie została zastosowana jedna zalecona przez lekarza dawka leku, nie ma potrzeby uzupełnienia brakującej dawki. Należy przyjąć następną dawkę leku zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Pulmicort nie może być stosowany?

Leku Pulmicort nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (budezonid) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Pulmicort?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pulmicort lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Zaleca się regularną kontrolę wzrostu dzieci i młodzieży przyjmujących glikokortykosteroidy, bez względu na drogę ich podawania, ze względu na ryzyko spowolnienia wzrostu. Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Jak stosować Pulmicort z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Pulmicort w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Pulmicort u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Pulmicort?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Pulmicort, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Pulmicort i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznej (obrzęk twarzy - zwłaszcza wokół ust, języka, oczu i uszu, wysypka, swędzenie, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka i skurcz oskrzeli) lub nagłego wystąpienia świszczącego oddechu po inhalacji leku.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Pulmicort?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Czy Pulmicort wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Pulmicort nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Pulmicort?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Zawartość otwartego plastykowego pojemnika jednostkowego musi zostać wykorzystana w ciągu 12 godzin od jego otwarcia. Pojemniki plastykowe z lekiem należy zawsze przechowywać w torebce z folii aluminiowej w celu ochrony przed światłem. Jeżeli cała zawartość pojemnika plastykowego nie zostanie zużyta jednorazowo, pozostałą ilość należy chronić przed światłem. Plastykowe pojemniki z lekiem należy przechowywać w pozycji pionowej.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Produkty zawierające tę samą substancję czynną

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem