Dodaj do mojego indeksu leków »

Pulneo (Fenspiride) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Pulneo (OTC) krople doustne, roztwór 25 mg/ml 1 but. 15 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pulneo (OTC) krople doustne, roztwór 25 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,30 Cena 100% (zł): 22,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pulneo (OTC) syrop 2 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pulneo o smaku coli (OTC) syrop 2 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pulneo

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA PULNEO

Pulneo krople
1 ml (25 kropli) zawiera 25 mg chlorowodorku fenspirydu. 1 kropla zawiera 1 mg chlorowodorku fenspirydu. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Pulneo syrop
1 ml syropu zawiera 2 mg chlorowodorku fenspirydu (syrop o smaku pomarańczowym lub coli). Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera metylu i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Fenspiryd działa przeciwzapalnie i rozkurczająco na oskrzela. Zmniejsza obrzęk śluzówki dróg oddechowych, zmniejsza nadmierne wydzielanie oraz zmniejsza skurcz oskrzeli.

KIEDY STOSUJE SIĘ PULNEO

Lek stosuje się w leczeniu objawowym (kaszel i odkrztuszanie) w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc.
Uwaga: leczenie to nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami, jeśli zachodzi taka potrzeba.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Pulneo krople
30 do 60 kropli 3 razy na dobę.
Pulneo syrop
45 do 90 ml syropu na dobę w 2 lub 3 dawkach.
Dzieci
Pulneo krople
Dzieci w wieku powyżej 2 lat: 4 mg na kg masy ciała na dobę, czyli: dzieci o masie ciała poniżej 10 kg - 10 do 20 kropli 2 razy na dobę; dzieci o masie ciała powyżej 10 kg - 20 do 40 kropli 3 razy na dobę. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Pulneo syrop
Dzieci w wieku powyżej 2 lat: 4 mg na kg masy ciała na dobę, czyli: dzieci o masie ciała poniżej 10 kg - 10 do 20 ml syropu na dobę; dzieci o masie ciała powyżej 10 kg - 30 do 60 ml syropu na dobę. Lek należy stosować w 2 lub 3 dawkach. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować na początku posiłków. Do opakowania syropu dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie.

KIEDY PULNEO NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (fenspiryd) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4 do 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Stosowanie fenspirydu nie zastępuje leczenia antybiotykami.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie wykazano interakcji fenspirydu z innymi lekami. Należy jednak zachować ostrożność, stosując fenspiryd równocześnie z: innymi lekami przeciwhistaminowymi (leki przeciwalergiczne), barbituranami (leki nasenne, uspokajające, przeciwdrgawkowe), lekami przeciwbólowymi (w tym opioidowymi), lekami uspokajającymi, inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w leczeniu depresji), alkoholem.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie zaleca się stosowania fenspirydu w ciąży i w okresie karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: nudności, bóle w nadbrzuszu, senność. Rzadko przyspieszenie czynności serca ustępujące po zmniejszeniu dawki leku. Istnieją nieliczne doniesienia o reakcjach alergicznych, takich jak: rumień, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, rumień przechodzący w trwałe przebarwienie.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawami przedawkowania są: senność lub pobudzenie, nudności, wymioty, przyspieszenie czynności serca.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpi senność, nie należy prowadzić pojazdu ani obsługiwać maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu kropli doustnych wynosi 1 rok. Okres ważności po pierwszym otwarciu syropu wynosi 3 miesiące.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych