LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Pyralgina Gorączka (Metamizole)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Pyralgina Gorączka (OTC) granulat do sporządzania roztworu doustnego 500 mg 6 saszetek n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,80 Cena 100% (zł): 10,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pyralgina Gorączka

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Co zawiera Pyralgina Gorączka?

Lek Pyralgina Gorączka występuje w postaci granulatu, z którego przygotowuje się roztwór doustny, i jest dostępny bez recepty.
1 saszetka zawiera 500 mg metamizolu magnezowego w postaci metamizolu magnezowego sześciowodnego. Lek zawiera żółcień pomarańczową - może powodować reakcje alergiczne.

Jak działa Pyralgina Gorączka?

Metamizol jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Kiedy stosować lek Pyralgina Gorączka?

Lek Pyralgina Gorączka jest wskazany w leczeniu gorączki, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

Jak stosować lek Pyralgina Gorączka?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  • Dorośli i młodzież w wielu 15 lat lub więcej (o masie ciała przekraczającej 53 kg)
    Dawkowanie jest uzależnione od natężenia gorączki oraz reakcji na lek. Zawsze należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną.
    Dawka pojedyncza to maksymalnie 2 saszetki leku Pyralgina Gorączka, nie częściej niż 4 razy na dobę w odstępach 6 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa to 8 saszetek leku Pyralgina Gorączka. Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem lub niezwłocznie udać się do lekarza, gdy mimo przyjęcia leku, objawy nasilają się.
  • Dzieci i młodzież
    Lek Pyralgina Gorączka nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
Osoby w podeszłym wieku, pacjenci w złym ogólnym stanie zdrowia lub z niewydolnością nerek

U osób w podeszłym wieku, pacjentów osłabionych i pacjentów z pogorszeniem czynności nerek dawka leku Pyralgina Gorączka powinna zostać zmniejszona, ponieważ istnieje możliwość wydłużenia czasu wydalania produktów rozkładu substancji metamizol.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek należy unikać wielokrotnego podawania dużych dawek leku. Zmniejszenie dawki leku nie jest wymagane, gdy jest on stosowany krótkotrwale. Lek Pyralgina Gorączka nie może być stosowany u osób z ostrą niewydolnością wątroby lub nerek.

Sposób podawania

Lek należy stosować podczas lub bezpośrednio po posiłkach. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody.

Kiedy lek Pyralgina Gorączka nie może być stosowany?

Leku Pyralgina Gorączka nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (metamizol), inne pochodne pirazolonu i pirazolidyny (np. propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Metamizolu nie należy stosować, jeśli u pacjenta występuje zespół astmy analgetycznej lub znana nietolerancja na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem naczynioworuchowym, tj. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktoidalną na salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen. Lek Pyralgina Gorączka jest również przeciwwskazany, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po zastosowaniu leków obniżających odporność organizmu) lub zmiany w obrazie morfologicznym krwi, takie jak zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych (leukopenia) lub granulocytów (agranulocytoza), lub niedokrwistość; jeśli u pacjenta występuje ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porflria wątrobowa; jeśli u pacjenta występuje wrodzony niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Nie należy stosować leku Pyralgina Gorączka jednocześnie z innymi lekami z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (fenylobutazon, oksyfenbutazon). Leku Pyralgina Gorączka nie wolno stosować w ostatnim trymestrze ciąży. W czasie przyjmowania metamizolu nie wolno spożywać alkoholu (alkohol może zwiększać działania niepożądane leku).

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Pyralgina Gorączka?

Jeśli po upływie 3-5 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Pyralgina Gorączka należy natychmiast odstawić i zgłosić się do lekarza w razie wystąpienia objawów agranulocytozy (np. podwyższonej temperatury ciała połączonej z dreszczami, bólem gardła, trudnościami w połykaniu i owrzodzeniami w jamie ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicy), małopłytkowości (wybroczyny na skórze i śluzówkach, krwiaki, nawracające krwawienia z dziąseł, nosa, przewodu pokarmowego), pancytopenii (znaczne zmniejszenie ilości wszystkich komórek krwi), zespołu Stevens-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka. Stosowanie metamizolu w dużych dawkach lub długotrwale zwiększa ryzyko agranulocytozy, dlatego lek nie powinien być stosowany dłużej niż 7 dni. W razie konieczności długotrwałego stosowania leku lekarz bezwzględnie zaleci wykonanie badań oceniających morfologię krwi. Podczas stosowania metamizolu należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów: ze skurczowym ciśnieniem tętniczym krwi mniejszym niż 100 mm Hg, chorobami serca lub zaburzeniami krążenia (np. zawał serca lub choroba wieńcowa, zwężeniem naczyń domózgowych, zmniejszoną objętością krwi krążącej, u pacjentów odwodnionych; z wysoką gorączką; z niewydolnością nerek lub wątroby; z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy; z astmą oskrzelową (szczególnie z towarzyszącym polipowatym zapaleniem śluzówki nosa i zatok); z chorobami uczuleniowymi (w tym atopowymi, przewlekłą pokrzywką).

Jak stosować lek Pyralgina Gorączka z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu następujących leków: leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny, doustnych leków przeciwcukrzycowych, fenytoiny, sulfonamidów przeciwbakteryjnych, cyklosporyny, barbituranów (np. fenobarbital), inhibitorów MAO (np. selegilina, moklobemid), chloropromazyny, litu, leków obniżających ciśnienie tętnicze (np. kaptopryl), metotreksatu, a także spożywaniu alkoholu. Stosowanie metamizolu jest przeciwwskazane z lekami z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (fenylobutazon, propyfenazon).

Czy można stosować lek Pyralgina Gorączka w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Pyralgina Gorączka nie wolno stosować w ostatnim trymestrze ciąży. Lekarz decyduje o ewentualnym zastosowaniu leku Pyralgina Gorączka w pierwszym i drugim trymestrze ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Pyralgina Gorączka?

Należy natychmiast odstawić lek Pyralgina Gorączka i wezwać pomoc lekarską w razie wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej, np. obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła powodujący utrudnienie połykania lub oddychania, ciężki skurcz oskrzeli, zmiany skórne i śluzówkowe, wstrząs. Należy natychmiast odstawić lek Pyralgina Gorączka i zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią następujące ciężkie działania niepożądane: zespół Stevens-Johnsona (pęcherze przechodzące w nadżerki, na śluzówkach jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych); toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zmiany rumieniowo-pęcherzowe w obrębie skóry i śluzówek prowadzące do spełzania dużych powierzchni naskórka i obnażenia dużych powierzchni skóry); pancytopenia (znaczne zmniejszenie ilości wszystkich komórek krwi); agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity zanik granulocytów we krwi) objawiająca się wysoką gorączką, dreszczami, bólem gardła, trudnościami w połykaniu oraz stanami zapalnymi śluzówek jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicy, podwyższonym OB, niekiedy zmienionymi wartościami hemoglobiny, erytrocytów i płytek krwi, niekiedy powiększonymi węzłami chłonnymi oraz śledzioną.
Pozostałe działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania metamizolu: niezbyt często - przemijająca wysypka różnego typu: grudkowa, plamista, krostkowa, rumieniowa, nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego; rzadko - zmiany skórne grudkowo-plamkowe, leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi);  bardzo rzadko - astma analgetyczna, napady astmy, małopłytkowość (krwiaki, krwawienia), nagłe pogorszenie czynności nerek z białkomoczem, skąpomoczem lub bezmoczem włącznie, ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek; ponadto - nudności, wymioty, bóle brzucha, podrażnienie żołądka, biegunka, suchość w ustach, uszkodzenie wątroby, bóle i zawroty głowy, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, uszkodzenie szpiku. U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lek wywołuje hemolizę krwinek.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Pyralgina Gorączka?

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie działania. Podczas przedawkowania metamizolu mogą wystąpić zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia słuchu, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia świadomości, śpiączka, drgawki toniczno-kloniczne czy zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca (tachykardia). Przedawkowanie metamizolu może spowodować także bóle brzucha, wymioty, nadżerki śluzówki żołądka i dwunastnicy, krwawienia, perforacje, uszkodzenie komórek wątrobowych, śródmiąższowe zapalenie nerek oraz alergiczny skurcz oskrzeli. Odnotowano przypadki wystąpienia wysypki, pokrzywki, obrzęku, złuszczającego zapalenia oraz toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka. Po przyjęciu bardzo dużych dawek, wydalanie kwasu rubazonowego może powodować czerwone zabarwienie moczu. Opisywano także wystąpienie zaburzeń morfologii krwi, jak np. uszkodzenie szpiku ze zmniejszeniem liczby krwinek białych (leukopenia lub agranulocytoza), płytek krwi (małopłytkowość) lub niedokrwistość aplastyczną.

Czy Pyralgina Gorączka wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

W zalecanym zakresie dawkowania nie zaobserwowano upośledzenia zdolności koncentracji i reagowania. W przypadku stosowania większych dawek należy zachować ostrożność i zrezygnować z obsługi maszyn, prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności obciążonych ryzykiem.

Jak przechowywać lek Pyralgina Gorączka?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Produkty zawierające tę samą substancję czynną

reklama

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem