Dodaj do mojego indeksu leków »

Pyramidon fast (Acetylsalicylic acid, Kwas acetylosalicylowy) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Pyramidon fast (OTC) proszek doustny 500 mg 10 saszetek 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pyramidon fast

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Adamed Consumer Healthcare S.A.

SKŁAD
1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego. Preparat zawiera mannitol, sorbitol i aspartam. Preparat zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na saszetkę.

WSKAZANIA
Bóle słabe do umiarkowanych (np. bóle głowy, bóle zębów, bolesne miesiączkowanie).
Dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie.
Gorączka.
Preparat może być stosowany przez dorosłych i młodzież powyżej 12 lat.

DAWKOWANIE
Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych można zmniejszyć, stosując najmniejsze skuteczne dawki przez możliwie najkrótszy okres konieczny do kontroli objawów. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 4 dni bez konsultacji z lekarzem.
Dorośli
500 do 1000 mg jednorazowo (1-2 saszetki). W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. W ciągu doby nie należy stosować więcej niż 6 saszetek (3 g kwasu acetylosalicylowego).
Młodzież w wieku powyżej 12 lat
Preparat może być stosowany u młodzieży w wieku powyżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza. 500 mg jednorazowo (1 saszetka). W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie stosować więcej niż 1500 mg kwasu acetylosalicylowego (3 saszetki) w ciągu doby.
Dzieci
w wieku do 12 lat
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku do 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych częściej występują działania niepożądane.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Preparat należy stosować zachowując szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności nerek i (lub) wątroby.
Sposób podawania
Proszek należy umieścić bezpośrednio na języku i poczekać aż się rozpuści. Rozpuszczony proszek należy połknąć, a jeśli to konieczne można popić niewielką ilością płynu. Preparatu nie należy zażywać na czczo.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Pacjenci z napadami astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Czynna lub występująca w przeszłości choroba wrzodowa żołądka lub jelit, perforacja lub krwawienie, uwarunkowane wcześniejszym przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Zwiększona skłonność do krwawień. Ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby. Ciężka niewydolność serca. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Ostatni trymetr ciąży. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Kwas acetylosalicylowy nie powinien być stosowany u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. W razie stosowania kwasu acetylosalicylowego przez kobiety usiłujące zajść w ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę leku przez jak najkrótszy czas. Kwas acetylosalicylowy jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. Podczas krótkotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego przez matki przerywanie karmienia piersią z reguły nie jest konieczne; w przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego (jawne lub utajone), choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, z krwawieniem i perforacją lub bez; bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu, szumy uszne (mogą być objawami przedawkowania); zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia; wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie  stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu; zaburzenia czynności nerek i ciężka niewydolność nerek; reakcje nadwrażliwości; nadwrażliwość w postaci ciężkich reakcji skórnych (aż do rumienia wielopostaciowego); astma oskrzelowa. W rzadkich przypadkach opisywano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych).

UWAGI
Podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych