Dodaj do mojego indeksu leków »

Pyrantelum Medana (Pyrantel, Pyrantel) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Pyrantelum Medana (OTC) zawiesina doustna 250 mg/5 ml 1 but. 15 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,00 Cena 100% (zł): 8,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pyrantelum Medana

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Medana Pharma S.A.

CO ZAWIERA PYRANTELUM MEDANA

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci embonianu). Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może wywoływać lekkie działanie przeczyszczające.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Pyrantel jest lekiem przeciwpasożytniczym.

KIEDY STOSUJE SIĘ PYRANTELUM MEDANA

Lek jest przeznaczonym dla dzieci w wieku od 2 lat i dorosłych w leczeniu zakażenia jelitowego owsikami. Warunkiem zastosowania leku jest stwierdzenie występowania owsików w kale i (lub) okolicy odbytu.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci
Zalecana dawka u dorosłych i dzieci w wieku od 2 lat o masie ciała od 11 kg wynosi 11 mg na kg masy ciała jednorazowo. Dawkę tę należy powtórzyć po 2 lub 3 tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Jeśli objawy utrzymują się po podaniu drugiej dawki, leku należy skontaktować się z lekarzem.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni przed przyjęciem leku skontaktować się z lekarzem.
Sposób podawania
Lek przyjmuje się w trakcie lub niezależnie od posiłku. Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką, ułatwiająca dawkowanie. Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem leku.

KIEDY PYRANTELUM MEDANA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (pyrantel) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli pacjent przyjmuje piperazynę. Leku nie należy stosować, jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastenii.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania u pacjenta zaburzenia czynności wątroby oraz jeśli pacjent jest niedożywiony lub ma niedokrwistość (anemię). Konsultacja z lekarzem jest także wymagana w przypadku stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
W przypadku zakażenia pasożytami cała rodzina chorego musi przestrzegać zwiększonej higieny osobistej. Leczenie należy prowadzić jednocześnie u wszystkich mieszkających wspólnie osób i powinno być ono powtórzone. W przypadku podejrzenia ponownego zakażenia należy skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Pyrantelu nie należy stosować jednocześnie z piperazyną, gdyż działanie obu leków może ulec osłabieniu. Pyrantel może zwiększać stężenie teofiliny.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane: nudności, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, ból i zawroty głowy, senność lub bezsenność, alergiczne wysypki skórne.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Główne objawy przedawkowania: zaburzenia widzenia, dezorientacja, zawroty głowy, omdlenia podczas zmiany pozycji na stojącą, pocenie się, osłabienie, nieregularne tętno, kurcze i drżenia mięśni, trudności w oddychaniu, utrata przytomności.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Brak danych dotyczących wpływu leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Po otwarciu lek można przechowywać przez 21 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych