Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Pyrantelum Polpharma (Pyrantel, Pyrantel) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Pyrantelum Polpharma (Rp) tabletki 250 mg 3 szt. 75+: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,20 Cena 100% (zł): 7,44 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Pyrantelum Polpharma: tabletki (250 mg) 3 szt.

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwrobaczy - pochodna tetrahydropirymidyny.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 250 mg pyrantelu w postaci embonianu. Tabletkę można podzielić na połowy.

WSKAZANIA
Glistnica wywołana przez Ascaris lumbricoides.
Owsica wywołana przez Enterobius vermicularis.
Inwazja tęgoryjcami dwunastnicy Ancylostoma duodenale i Necator americanus.

DAWKOWANIE
Dawkowanie ustala się w zależności od wieku i masy ciała pacjenta: pacjenci w wieku 2-6 lat - 1 tabletka (250 mg); 6 do 12 lat - 2 tabletki (500 mg); powyżej 12 lat oraz dorośli o masie ciała nie przekraczającej 75 kg - 3 tabletki (750 mg); dorośli o masie ciała powyżej 75 kg - 4 tabletki (1000 mg).
W glistnicy i owsicy (także w inwazjach mieszanych tymi pasożytami) dawkę przeznaczoną na całą kurację (10 mg/kg mc.) stosuje się jednorazowo. W zakażeniu tęgoryjcem dawkę dobową (10 mg/kg mc.) stosuje się przez 3 kolejne dni. W masywnych inwazjach tęgoryjcem Necator americanus zaleca się 20 mg/kg mc. przez 2 dni.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Preparat należy stosować ostrożnie (wymagany szczególny nadzór medyczny) u pacjentów z niewydolnością wątroby, ponieważ może się zwiększyć stężenie AspAT podczas leczenia.
Sposób podawania
Preparat stosuje się w czasie lub po posiłku, popijając wodą. Przed połknięciem tabletkę należy bardzo dokładnie rozgryźć lub rozkruszyć.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat powinien być stosowany w ciąży tylko wtedy, jeśli korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu i jest to bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią; jeśli leczenie pyrantelem jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: ból głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność; nudności, wymioty, bóle i skurcze żołądka, biegunki, brak łaknienia; wysypka; przejściowe zwiększenie aktywności aminotransferaz; osłabienie.

UWAGI
W leczeniu owsicy kurację powinna jednocześnie prowadzić cała rodzina. Konieczne jest szczególne zachowanie zasad higieny. Po kuracji preparatem należy przeprowadzić kontrolne badania parazytologiczne - po 14 dniach po podaniu leku. Ostrożnie stosować u pacjentów niedożywionych lub z niedokrwistością.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych