LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Pyrantelum Medana (Pyrantel) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Pyrantelum Medana (OTC) zawiesina doustna 250 mg/5 ml 1 but. 15 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,00 Cena 100% (zł): 8,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pyrantelum Medana

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Medana Pharma S.A.

Co zawiera Pyrantelum Medana?

Lek Pyrantelum Medana występuje w postaci zawiesiny doustnej i jest dostępny bez recepty.
5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci embonianu). Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może wywoływać lekkie działanie przeczyszczające.

Jak działa Pyrantelum Medana?

Pyrantel jest lekiem przeciwpasożytniczym.

Kiedy stosować Pyrantelum Medana?

Lek Pyrantelum Medana jest przeznaczonym dla dzieci w wieku od 2 lat i dorosłych w leczeniu zakażenia jelitowego owsikami. Warunkiem zastosowania leku jest stwierdzenie występowania owsików w kale i (lub) okolicy odbytu.

Jak stosować Pyrantelum Medana?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci
Dorośli i dzieci w wieku od 2 lat:
masa ciała 11-16 kg - dawka jednorazowa 2,5 ml zawiesiny (125 mg);
masa ciała 17-28 kg - dawka jednorazowa 5 ml zawiesiny (250 mg);
masa ciała 29-39 kg - dawka jednorazowa 7,5 ml zawiesiny (375 mg);
masa ciała 40-50 kg - dawka jednorazowa 10 ml zawiesiny (500 mg);
masa ciała 51-62 kg - dawka jednorazowa 12,5 ml zawiesiny (625 mg);
masa ciała 63-75 kg - dawka jednorazowa 15 ml zawiesiny (750 mg);
dorośli o masie ciała powyżej 75 kg - dawka jednorazowa 20 ml zawiesiny (1000 mg).
Dawkę tę należy powtórzyć po 2 lub 3 tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Po upływie 14 dni od zakończenia leczenia należy wykonać kontrolne badania parazytologiczne. Jeśli objawy utrzymują się po podaniu drugiej dawki, leku należy skontaktować się z lekarzem.
Dzieci w wieku poniżej 2 lat lub o masie ciała poniżej 11 kg: lek Pyrantelum Medana należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni przed przyjęciem leku Pyrantelum Medana skontaktować się z lekarzem.
Sposób podawania
Lek przyjmuje się w trakcie lub niezależnie od posiłku. Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką, ułatwiająca dawkowanie. Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem leku.

Kiedy Pyrantelum Medana nie może być stosowany?

Leku Pyrantelum Medana nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (pyrantel) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli pacjent przyjmuje piperazynę. Leku Pyrantelum Medana nie należy stosować, jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastenii.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Pyrantelum Medana?

Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku Pyrantelum Medana należy skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania u pacjenta zaburzenia czynności wątroby oraz jeśli pacjent jest niedożywiony lub ma niedokrwistość (anemię). Konsultacja z lekarzem jest także wymagana w przypadku stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
W przypadku zakażenia pasożytami cała rodzina chorego musi przestrzegać zwiększonej higieny osobistej. Leczenie należy prowadzić jednocześnie u wszystkich mieszkających wspólnie osób i powinno być ono powtórzone. W przypadku podejrzenia ponownego zakażenia należy skontaktować się z lekarzem.

Jak stosować Pyrantelum Medana z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Pyrantelu nie należy stosować jednocześnie z piperazyną, gdyż działanie obu leków może ulec osłabieniu. Pyrantel może zwiększać stężenie teofiliny.

Czy można stosować Pyrantelum Medana w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Pyrantelum Medana.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Pyrantelum Medana?

Podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane: nudności, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, ból i zawroty głowy, senność lub bezsenność, alergiczne wysypki skórne.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Pyrantelum Medana?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić następujące objawy: zaburzenia widzenia, dezorientacja, zawroty głowy, omdlenia podczas zmiany pozycji na stojącą, pocenie się, osłabienie, nieregularne tętno, kurcze i drżenia mięśni, trudności w oddychaniu, utrata przytomności.

Czy Pyrantelum Medana wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Brak danych dotyczących wpływu leku Pyrantelum Medana na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać Pyrantelum Medana?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Po otwarciu lek można przechowywać przez 21 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama