LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Pyrantelum Polpharma (Pyrantel)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Pyrantelum Polpharma (OTC) tabletki 250 mg 3 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,00 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pyrantelum Polpharma

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Co zawiera Pyrantelum Polpharma?

Lek Pyrantelum Polpharma występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci embonianu). Tabletkę można podzielić na  równe dawki.

Jak działa Pyrantelum Polpharma?

Pyrantel jest lekiem przeciwpasożytniczym.

Kiedy stosować Pyrantelum Polpharma?

Lek Pyrantelum Polpharma jest przeznaczonym dla dzieci w wieku od 6 lat i dorosłych w leczeniu zakażenia jelitowego owsikami. Warunkiem zastosowania leku jest stwierdzenie występowania owsików w kale i (lub) okolicy odbytu.

Jak stosować Pyrantelum Polpharma?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci
Dorośli i dzieci w wieku od 6 lat:
masa ciała 17-28 kg - dawka jednorazowa 1 tabletka (250 mg);
masa ciała 29-39 kg - dawka jednorazowa 1,5 tabletki (375 mg);
masa ciała 40-50 kg - dawka jednorazowa 2 tabletki (500 mg);
masa ciała 51-62 kg - dawka jednorazowa 2,5 tabletki (625 mg);
masa ciała 63-75 kg - dawka jednorazowa 3 tabletki (750 mg);
dorośli o masie ciała powyżej 75 kg - dawka jednorazowa 4 tabletki (1000 mg).
Dawkę tę należy powtórzyć po 2 lub 3 tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Po upływie 14 dni od zakończenia leczenia należy wykonać kontrolne badania parazytologiczne. Jeśli objawy utrzymują się po podaniu drugiej dawki, leku należy skontaktować się z lekarzem.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat: lek Pyrantelum Polpharma w postaci tabletek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni przed przyjęciem leku Pyrantelum Polpharma skontaktować się z lekarzem.
Sposób podawania
Lek przyjmuje się w czasie lub po posiłku, popijając wodą. Przed połknięciem tabletkę należy bardzo dokładnie rozgryźć lub rozkruszyć. Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem leku.

Kiedy Pyrantelum Polpharma nie może być stosowany?

Leku Pyrantelum Polpharma nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (pyrantel) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli pacjent przyjmuje piperazynę. Leku Pyrantelum Polpharma nie należy stosować, jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastenii.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Pyrantelum Polpharma?

Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku Pyrantelum Polpharma należy skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania u pacjenta zaburzenia czynności wątroby oraz jeśli pacjent jest niedożywiony lub ma niedokrwistość (anemię).
W przypadku zakażenia pasożytami cała rodzina chorego musi przestrzegać zwiększonej higieny osobistej. Leczenie należy prowadzić jednocześnie u wszystkich mieszkających wspólnie osób i powinno być ono powtórzone. W przypadku podejrzenia ponownego zakażenia należy skontaktować się z lekarzem.

Jak stosować Pyrantelum Polpharma z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Pyrantelu nie należy stosować jednocześnie z piperazyną, gdyż działanie obu leków może ulec osłabieniu. Pyrantel może zwiększać stężenie teofiliny.

Czy można stosować Pyrantelum Polpharma w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Pyrantelum Polpharma.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Pyrantelum Polpharma?

Rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane: nudności, wymioty, bóle i skurcze żołądka, biegunki, brak łaknienia, ból głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność, wysypka skórna, osłabienie, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Ponadto mogą wystąpić: parcie na stolec, omamy z dezorientacją, uczucie drętwienia, mrowienia w kończynach, gorączka, zaburzenia słuchu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Pyrantelum Polpharma?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić następujące objawy: zaburzenia widzenia, dezorientacja, zawroty głowy, omdlenia podczas zmiany pozycji na stojącą, pocenie się, osłabienie, nieregularne tętno, kurcze i drżenia mięśni, trudności w oddychaniu, utrata przytomności.

Czy Pyrantelum Polpharma wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Brak danych dotyczących wpływu leku Pyrantelum Polpharma na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać Pyrantelum Polpharma?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner