LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Pyreox (Metamizole)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Pyreox (OTC) tabletki powlekane 500 mg 10 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pyreox

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Bausch Health Ireland Ltd.

Pyreox - skład

1 tabletka powlekana zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego. 1 tabletka zawiera 32,73 mg (1,42 mmol) sodu. Tabletkę powlekaną można podzielić na połowy.

Pyreox - wskazania

 • Dorośli i młodzież w wieku od 15 lat
  Ciężki ostry lub przewlekły ból.
  Wysoka gorączka, która nie reaguje na inne środki.

Pyreox - dawkowanie

Dawka jest uzależniona od nasilenia bólu lub gorączki oraz indywidualnej odpowiedzi pacjenta na metamizol. Należy dobrać najmniejszą dawkę umożliwiającą opanowanie bólu i (lub) gorączki. Preparatu nie należy stosować dłużej niż przez 3 do 5 dni.

 • Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat (o masie ciała > 53 kg)
  Pojedyncza dawka to 1-2 tabletki (500 do 1000 mg metamizolu), przyjmowana nie częściej niż 4 razy na dobę w odstępach 6-8 godzin, co odpowiada maksymalnej dawce dobowej 4000 mg metamizolu (8 tabletek). Wystąpienia działania przeciwbólowego lub przeciwgorączkowego można spodziewać się w ciągu 30 do 60 minut po podaniu doustnym.
 • Dzieci i młodzież
  Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 15 lat. Dostępne są inne postacie farmaceutyczne, umożliwiające odpowiednie dawkowanie leku u młodszych dzieci.
Osoby w podeszłym wieku, pacjenci osłabieni oraz pacjenci ze zmniejszoną wartością klirensu kreatyniny

Dawkę należy zmniejszyć, ponieważ czas eliminacji z organizmu produktów metabolizmu metamizolu może być wydłużony.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

W przypadku zaburzenia czynności wątroby lub nerek szybkość eliminacji jest zmniejszona - należy unikać podawania dużych dawek wielokrotnych. Nie ma konieczności zmniejszania dawki, gdy preparat jest stosowany jedynie przez krótki czas. Dotychczasowe doświadczenia związane z długotrwałym stosowaniem metamizolu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i nerek są niewystarczające.

Sposób podawania

Preparat można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletki należy przyjmować, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanka wody).

Pyreox - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne pochodne pirazolonu (np. fenazon lub propyfenazon) lub pirazolidyn (np. fenylobutazon, oksyfenbutazon) bądź w przypadku stwierdzonej agranulocytozy wywołanej przez wymienione substancje czynne, lub nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Astma związana z lekami przeciwbólowymi lub nietolerancja leków przeciwbólowych objawiająca się pokrzywką i obrzękiem naczynioruchowym, tj. pacjenci ze stwierdzonym skurczem oskrzeli lub innymi reakcjami anafilaktoidalnymi (np. pokrzywka, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy) na leki przeciwbólowe takie jak salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen. Zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatycznym), zaburzenia hematopoezy. Ostra przerywana porfiria wątrobowa (ryzyko napadu porfirii). Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy). Trzeci trymestr ciąży.

Pyreox - ciąża i karmienie piersią

W wybranych przypadkach dopuszczalne może być podanie metamizolu w pojedynczych dawkach w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, gdy nie ma innej możliwości leczenia. Zasadniczo jednak nie zaleca się stosowania metamizolu w pierwszym i drugim trymestrze ciąży. Stosowanie metamizolu jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży. Należy unikać wielokrotnego stosowania metamizolu w okresie karmienia piersią. W przypadku jednorazowego podania metamizolu należy zalecić matkom zbieranie i wylewanie pokarmu przez 48 godzin od podania preparatu.

Pyreox - działania niepożądane

Często: senność, ból głowy, zawroty głowy, zawroty głowy z uczuciem wirowania; niedociśnienie; wysypka, świąd, pokrzywka.
Niezbyt często: leukopenia.
Rzadko: wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktoidalne lub anafilaktyczne.
Bardzo rzadko: agranulocytoza.
Częstość nieznana: niedokrwistość aplastyczna, granulocytopenia, małopłytkowość; zespół Kounisa; duszność; nudności; polekowe uszkodzenie wątroby, w tym ostre zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie aktywności AlAT, zwiększenie aktywności AspAT, zwiększenie stężenia bilirubiny; rumień, wysypka rumieniowa, obrzęk naczynioruchowy, wykwity grudkowo-krostkowe, pęcherzyca zwykła, wykwity pęcherzowe, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka, reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS), rumień trwały; ostra niewydolność nerek (w tym ostra niewydolność nerek wtórna do ostrego śródmiąższowego zapalenia nerek); gorączka, obrzęk twarzy.

Pyreox - środki ostrożności

W razie wystąpienia neutropenii (< 1500 neutrofilów/mm3) należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i regularnie monitorować parametry morfologii krwi do czasu ich normalizacji. W przypadku wystąpienia objawów małopłytkowości, takich jak zwiększona skłonność do krwawień i wybroczyny na skórze i błonach śluzowych, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i wykonać badanie morfologii krwi z rozmazem. W przypadku pancytopenii należy niezwłocznie przerwać leczenie i monitorować parametry morfologii krwi do czasu ustąpienia zaburzenia.
Metamizol należy stosować ze szczególną ostrożnością u podatnych pacjentów z astmą i atopią. U pacjentów, u których wystąpiła reakcja anafilaktyczna i (lub) anafilaktoidalna lub inna odpowiedź immunologiczna na metamizol, podobne reakcje mogą wystąpić w przypadku nieopioidowych leków przeciwbólowych, w tym niesteroidowych leków przeciwzapalnych. W przypadku pacjentów z ryzykiem wystąpienia reakcji anafilaktycznych metamizol można podawać tylko po dokładnym rozważeniu potencjalnego ryzyka i oczekiwanych korzyści z leczenia.
Podczas stosowania metamizolu zgłaszane były ciężkie niepożądane reakcje skórne, w tym zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka i reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS), które mogą zagrażać życiu lub prowadzić do zgonu. W przypadku pojawienia się objawów przedmiotowych i podmiotowych świadczących o wystąpieniu tych reakcji należy natychmiast odstawić leczenie metamizolem; ponowne stosowanie leczenia metamizolem w przyszłości jest niedozwolone.
Podanie metamizolu może powodować reakcje hipotensyjne, które są prawdopodobnie zależne od dawki, a ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne po podaniu pozajelitowym. Ponadto ryzyko ciężkich reakcji hipotensyjnych zwiększa się u pacjentów z występującym wcześniej niedociśnieniem, zmniejszoną objętością płynów, odwodnieniem, niestabilnym krążeniem lub początkową niewydolnością krążenia, a także u pacjentów z wysoką gorączką. U tych pacjentów należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania metamizolu i należy go podawać pod ścisłą kontrolą lekarską. Mogą być konieczne pewne środki ostrożności (ustabilizowanie krążenia) w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji hipotensyjnych. U pacjentów, u których konieczne jest unikanie obniżenia ciśnienia tętniczego, np. u pacjentów z ciężką chorobą wieńcową lub ze znacznym zwężeniem tętnic zaopatrujących mózg, metamizol może być podawany wyłącznie przy ścisłym monitorowaniu parametrów hemodynamicznych.
Podczas stosowania metamizolu nie należy spożywać alkoholu.

Pyreox - prowadzenie pojazdów

Metamizol w zalecanych dawkach nie wywiera niekorzystnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy pamiętać, że metamizol podawany w większych dawkach może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i wykonywania prac związanych z ryzykiem wypadków.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Pyreox - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem