LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Pyretolek (Metamizole)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Pyretolek (OTC) tabletki powlekane 500 mg 20 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
16,90
Cena
100% (zł):
16,90
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pyretolek

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Sun-Farm Sp. z o.o.

Pyretolek - skład

1 tabletka powlekana zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego. 1 tabletka zawiera 32,7 mg sodu.

Pyretolek - wskazania

Ostry, silny ból po urazach lub operacjach. Kolki. Ból w przebiegu chorób nowotworowych. Inny ostry lub przewlekły, silny ból, gdy zastosowanie innych środków leczniczych jest przeciwwskazane. Wysoka gorączka, która nie odpowiada na inne metody leczenia.

Pyretolek - dawkowanie

Dawkowanie jest uzależnione od nasilenia bólu lub gorączki oraz indywidualnej reakcji na lek. Należy stosować najmniejszą dawkę umożliwiającą opanowanie bólu i gorączki. Pacjent powinien zasięgnąć porady lekarskiej, gdy objawy nie ustępują lub nasilają się po 3-5 dniach stosowania leku.

  • Dorośli i młodzież w wieku 15 lat lub więcej (o masie ciała > 53 kg)
    Pojedyncza dawka to 1-2 tabletki (500-1000 mg metamizolu); dawkę tę można podawać nie częściej niż 4 razy na dobę w odstępach wynoszących 6-8 godzin. Maksymalna dawka jednorazowa wynosi 1000 mg metamizolu. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4000 mg (8 tabletek).
  • Dzieci i młodzież
    Preparat nie jest zalecany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
Osoby w podeszłym wieku, pacjenci osłabieni oraz pacjenci ze zmniejszoną wartością klirensu kreatyniny

U osób w podeszłym wieku, pacjentów osłabionych i pacjentów ze zmniejszoną wartością klirensu kreatyniny dawkę należy zmniejszyć ze względu na możliwość wydłużenia czasu eliminacji z organizmu produktów metabolizmu metamizolu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

W przypadku zaburzenia czynności wątroby lub nerek szybkość eliminacji jest zmniejszona - należy unikać wielokrotnego podawania dużych dawek. Nie ma konieczności zmniejszenia dawki, gdy preparat stosowany jest przez krótki czas. Dotychczasowe doświadczenia związane z długotrwałym stosowaniem metamizolu u pacjentów z ciężkim zaburzeniem wątroby i nerek są niewystarczające.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości, popijając dostateczną ilością płynu (np. szklanką wody).

Pyretolek - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne pirazolonu lub pirazolidyny (dotyczy to także pacjentów, u których w przeszłości po zastosowaniu tych substancji wystąpiła agranulocytoza) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Pacjenci z rozpoznanym zespołem astmy analgetycznej lub znaną nietolerancją na leki przeciwbólowe objawiającą się pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym, tj. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktoidalną (np. pokrzywka, nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy) na salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen. Zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatykami) lub hematopoezy. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko wystąpienia hemolizy). Ostra przerywana porfiria wątrobowa (ryzyko wystąpienia napadu). Trzeci trymestr ciąży.

Pyretolek - ciąża i karmienie piersią

W wybranych przypadkach dopuszczalne może być podanie metamizolu w pojedynczych dawkach w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, gdy nie ma innej możliwości leczenia. Zasadniczo jednak nie zaleca się stosowania metamizolu w pierwszym i drugim trymestrze ciąży. Metamizol jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. Należy unikać wielokrotnego stosowania metamizolu w okresie karmienia piersią. W przypadku jednorazowego podania metamizolu należy zalecić matkom zbieranie i wylewanie pokarmu przez 48 godzin od podania preparatu.

Pyretolek - działania niepożądane

Niezbyt często: reakcje hipotensyjne; wysypka polekowa. Rzadko: leukopenia; reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne; wysypka (np. plamkowo-grudkowa). Bardzo rzadko: agranulocytoza (w tym przypadki śmiertelne), małopłytkowość; zespół astmy analgetycznej; zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczna nekroliza naskórka; nagłe pogorszenie czynności nerek (w niektórych przypadkach może rozwijać się białkomocz, skąpomocz lub bezmocz oraz ostra niewydolność nerek), śródmiąższowe zapalenie nerek. Częstość nieznana: niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia (w tym przypadki śmiertelne); wstrząs anafilaktyczny; zespół Kounisa; przypadki krwawienia z przewodu pokarmowego; polekowe uszkodzenie wątroby, w tym ostre zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (zespół DRESS).

Pyretolek - środki ostrożności

W przypadku wystąpienia neutropenii (< 1500 granulocytów obojętnochłonnych/mm3) należy natychmiast przerwać leczenie i monitorować morfologię krwi (morfologia krwi z rozmazem), aż do czasu unormowania. Jeśli wystąpią objawy małopłytkowości, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i wykonać badanie krwi (w tym morfologię krwi z rozmazem). W przypadku wystąpienia objawów pancytopenii należy natychmiast przerwać leczenie i wykonywać badanie morfologii krwi z rozmazem aż do czasu unormowania. Podczas stosowania preparatu zaleca się zachować szczególną ostrożność u pacjentów z astmą lub atopią. Pacjentom ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia reakcji anafilaktoidalnych metamizol można podawać tylko po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. Jeśli zajdzie taka konieczność, preparat należy podawać w warunkach ścisłej kontroli lekarskiej, z zapewnieniem możliwości udzielenia pomocy w nagłym przypadku. Metamizol może powodować reakcje hipotensyjne; reakcje te są zależne od dawki i występują częściej po podaniu pozajelitowym niż doustnym. Ryzyko obniżenia ciśnienia tętniczego jest większe w następujących sytuacjach: zbyt szybkie podanie dożylne; istniejące wcześniej niedociśnienie, zmniejszona objętość wodno-elektrolitowa lub odwodnienie, niestabilność hemodynamiczna lub niewydolność krążenia (np. pacjenci z zawałem mięśnia sercowego lub urazem wielonarządowym); wysoka gorączka. U tych pacjentów należy bardzo dokładnie rozważyć konieczność stosowania preparatu i podawać go pod uważnym nadzorem lekarza ze szczególnym kontrolowaniem stanu pacjenta. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji hipotensyjnych można zastosować odpowiednie środki zapobiegające (np. wyrównanie zaburzeń krążenia). Preparat może być stosowany u pacjentów, u których należy unikać obniżenia ciśnienia krwi, np. pacjentów z ciężką chorobą wieńcową lub istotnym zwężeniem naczyń mózgowych, tylko wtedy, gdy parametry hemodynamiczne są ściśle monitorowane. Preparat należy podawać pacjentom z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka i zastosowaniu odpowiednich środków zapobiegających. Podczas stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu.

Pyretolek - prowadzenie pojazdów

Ze względów ostrożności należy, przynajmniej w razie stosowania większych dawek, uwzględnić możliwość upośledzenia zdolności koncentracji i reagowania i zrezygnować z obsługiwania maszyn, prowadzenia pojazdów lub wykonywania niebezpiecznych czynności.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Pyretolek - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Pyretolek - powiązane artykuły

Niekiedy potrzebujemy silnych leków przeciwgorączkowych. Zastosowanie ich powinno być uzgodnione z lekarzem.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem