Dodaj do mojego indeksu leków »

Pyrosal (Tussilago farfara+Sambucus nigra +Tilia sp.+Salix purpurea) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Pyrosal (OTC) syrop 1 but. 125 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,80 Cena 100% (zł): 12,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pyrosal

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A.

CO ZAWIERA PYROSAL

100 g syropu Pyrosal zawiera 10 g wyciągu płynnego złożonego z: liścia podbiału, kwiatu bzu czarnego, kwiatu lipy i kory wierzby. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera małą ilość alkoholu.

KIEDY STOSUJE SIĘ PYROSAL

Lek Pyrosal jest stosowany jako środek pomocniczy w stanach podgorączkowych w przebiegu stanów zapalnych, głównie górnych dróg oddechowych.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
30 ml (2 łyżki) syropu 3 razy dziennie.
Dzieci
Dzieci w wieku od 4 do 12 lat: 15 ml (1 łyżka) syropu 3 razy dziennie.
Dzieci w wieku od 3 do 4 lat (po konsultacji z lekarzem): 5 ml (1 łyżeczka) syropu 4 razy dziennie.
Sposób podawania
Syrop można rozcieńczyć w niewielkiej ilości przegotowanej wody.

KIEDY PYROSAL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku Pyrosal nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 3 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Pyrosal.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podczas stosowania leku Pyrosal mogą wystąpić reakcje alergiczne. U osób źle tolerujących duże dawki sacharozy mogą wystąpić nudności.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania leku Pyrosal.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek Pyrosal w zalecanych dawkach nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych