Dodaj do mojego indeksu leków »

Raniberl Max (Ranitidine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Raniberl Max (OTC) tabletki powlekane 150 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,70 Cena 100% (zł): 6,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Raniberl Max (OTC) tabletki powlekane 150 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,00 Cena 100% (zł): 11,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Raniberl Max

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Berlin-Chemie AG

CO ZAWIERA RANIBERL MAX?

1 tabletka powlekana Raniberl Max zawiera 150 mg ranitydyny w postaci chlorowodorku.

JAK DZIAŁA RANIBERL MAX?

Ranitydyna hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku, co powoduje ustąpienie dolegliwości związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego: nadkwaśności, zgagi, bólów w nadbrzuszu.

KIEDY STOSOWAĆ RANIBERL MAX?

Lek Raniberl Max jest stosowany w leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowych, takich jak: zgaga, niestrawność (dyspepsja), nadkwaśność soku żołądkowego, ból w nadbrzuszu, które nie są związane z chorobą organiczną przewodu pokarmowego.

JAK STOSOWAĆ RANIBERL MAX?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież powyżej 16 lat z prawidłową czynnością nerek
Jeśli wystąpią dolegliwości należy przyjąć 1 tabletkę powlekaną Raniberl Max. Dla większości pacjentów 1 tabletka powlekana Raniberl Max na dobę jest wystarczająca. Maksymalnie w ciągu 24 godzin można przyjąć 2 tabletki powlekane Raniberl Max (jedną rano i drugą wieczorem). Leku Raniberl Max nie należy przyjmować bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 2 tygodnie.
Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku Raniberl Max u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, nie powinien przyjmować więcej niż 1 tabletkę Raniberl Max w ciągu 24 godzin. Należy jednak zawsze poradzić się lekarza.
Sposób podawania
Tabletkę należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Dawka może być przyjmowana w trakcie lub niezależnie od posiłku.

KIEDY RANIBERL MAX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Raniberl Max nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ranitydynę), na innego antagonistę receptora histaminowego H2 lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU RANIBERL MAX?

Jeśli dolegliwości nie ustępują po 2 tygodniach leczenia, należy zasięgnąć porady lekarza. Stosowanie leków z grupy antagonistów receptorów histaminowych H2 może maskować objawy związane z rakiem żołądka i przez to opóźnić rozpoznanie tej choroby. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Raniberl Max u pacjentów, u których dolegliwości dyspeptyczne nie występowały wcześniej lub zmieniły charakter, a także u osób, u których wraz z dolegliwościami dyspeptycznymi występuje chudnięcie. Lek Raniberl Max należy stosować bardzo ostrożnie u pacjentów po przebytej chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy; z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek; z porfirią; ze współistniejącymi chorobami leczonymi innymi lekami przepisanymi przez lekarza. U pacjenta z zaburzeniami czynności nerek lekarz zmniejszy odpowiednio dawkę leku, indywidualnie dla każdego pacjenta. Nagłe wystąpienie uczucia ściskania w klatce piersiowej, świszczący oddech, wysypka, świąd powiek i twarzy mogą być objawami uczulenia na lek. Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność stosowania leku Raniberl Max, dlatego zaleca się zaprzestanie palenia.

JAK STOSOWAĆ RANIBERL MAX Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ranitydyna może powodować zmniejszenie wchłaniania ketokonazolu i innych leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego - podczas jednoczesnego stosowania należy zachować przynajmniej 2 godziny przerwy. Sukralfat w dawkach powyżej 2 g zmniejsza wchłanianie leków z grupy antagonistów receptorów histaminowych H2. Leki średnio silnie i silnie zobojętniające treść żołądkową podane równocześnie z ranitydyną mogą zmniejszać jej wchłanianie - jeśli wskazane jest stosowanie takich leków, nie należy ich przyjmować w ciągu 1 godziny przed przyjęciem lub po przyjęciu dawki ranitydyny. Ranitydyna może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny, takich jak warfaryna, dlatego należy ściśle kontrolować czas protrombinowy w trakcie jednoczesnego leczenia tymi lekami. Ranitydynę i niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) należy stosować pod kontrolą lekarza; szczególnie dotyczy to osób w podeszłym wieku i osób z chorobą wrzodową w wywiadzie.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ RANIBERL MAX W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Raniberl Max może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia piersią jedynie, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU RANIBERL MAX?

Niezbyt często mogą wystąpić: ból brzucha, zaparcia, nudności. Rzadko: wysypka skórna; przejściowe zmiany w wynikach testów czynnościowych wątroby; zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu; reakcje nadwrażliwości (np. eozynofilia, pokrzywka, gorączka, obniżenie ciśnienia krwi, obrzęk twarzy, trudności w przełykaniu, trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej). Bardzo rzadko: ból głowy, zmęczenie, zawroty głowy, przemijające zaburzenia ruchowe - ruchy mimowolne; przemijające stany splątania, niepokój, omamy, depresja; przemijające niewyraźne widzenie; rumień wielopostaciowy, świąd, wzmożone łysienie; ból stawów, ból mięśni; zapalenie wątroby przebiegające z żółtaczką lub bez; ostre zapalenie trzustki, biegunka; ostre zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek); zaburzenia pracy serca (tachykardia, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy), zapalenie naczyń; zmiany obrazu krwi jak leukocytopenia i (lub) małopłytkowość, agranulocytoza lub pancytopenia; obrzęk piersi u mężczyzn i mlekotok, zmniejszenie libido i przemijające zaburzenia erekcji; wstrząs anafilaktyczny.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU RANIBERL MAX?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY RANIBERL MAX WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Raniberl Max może powodować działania niepożądane, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Należą do nich np. ból głowy, zawroty głowy i zmęczenie, stany dezorientacji i niepokoju, jak również omamy. W przypadku wystąpienia takich objawów nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ RANIBERL MAX?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych