Dodaj do mojego indeksu leków »

Ranigast Fast (Ranitidine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Ranigast Fast (OTC) tabletki musujące 150 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,70 Cena 100% (zł): 9,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ranigast Fast

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.

CO ZAWIERA RANIGAST FAST?

1 tabletka musująca Ranigast Fast zawiera 150 mg ranitydyny w postaci chlorowodorku. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera sód - należy go stosować ostrożnie u pacjentów stosujących dietę niskosodową. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.

JAK DZIAŁA RANIGAST FAST?

Ranitydyna hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku, co powoduje ustąpienie dolegliwości związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego: nadkwaśności, zgagi, bólów w nadbrzuszu.

KIEDY STOSOWAĆ RANIGAST FAST?

Lek Ranigast Fast jest stosowany w objawowym leczeniu dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak zgaga, niestrawność, nadkwaśność.

JAK STOSOWAĆ RANIGAST FAST?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież powyżej 16 lat
1 tabletka musująca Ranigast Fast raz na dobę. Maksymalnie można przyjąć po 1 tabletce musującej Ranigast Fast 2 razy w ciągu doby. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku Ranigast Fast dłużej niż przez 2 tygodnie.
Dzieci i młodzież
Leku Ranigast Fast nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Pacjenci z niewydolnością nerek mogą przyjąć maksymalnie 1 tabletkę Ranigast Fast na dobę. Należy jednak zawsze poradzić się lekarza.
Sposób podawania
Tabletkę musującą należy rozpuścić w połowie szklanki wody, poczekać do całkowitego rozpuszczenia, a następnie tak przygotowany roztwór wypić.

KIEDY RANIGAST FAST NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Ranigast Fast nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ranitydynę), na innego antagonistę receptora histaminowego H2 lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u pacjentów z porfirią lub fenyloketonurią.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU RANIGAST FAST?

Jeśli dolegliwości nie ustępują po 2 tygodniach leczenia, należy zasięgnąć porady lekarza. Stosowanie leków z grupy antagonistów receptorów histaminowych H2 może maskować objawy związane z rakiem żołądka i przez to opóźnić rozpoznanie tej choroby. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Ranigast Fast u pacjentów, u których dolegliwości dyspeptyczne nie występowały wcześniej lub zmieniły charakter, a także u osób, u których wraz z dolegliwościami dyspeptycznymi występuje chudnięcie. Lek Ranigast Fast należy stosować bardzo ostrożnie u pacjentów po przebytej chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy; z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek; ze współistniejącymi chorobami leczonymi innymi lekami przepisanymi przez lekarza. U pacjenta z zaburzeniami czynności nerek lekarz zmniejszy odpowiednio dawkę leku, indywidualnie dla każdego pacjenta. Nagłe wystąpienie uczucia ściskania w klatce piersiowej, świszczący oddech, wysypka, świąd powiek i twarzy mogą być objawami uczulenia na lek. Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność stosowania leku Ranigast Fast, dlatego zaleca się zaprzestanie palenia.

JAK STOSOWAĆ RANIGAST FAST Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ranitydyna może powodować zmniejszenie wchłaniania ketokonazolu i innych leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego - podczas jednoczesnego stosowania należy zachować przynajmniej 2 godziny przerwy. Sukralfat w dawkach powyżej 2 g zmniejsza wchłanianie leków z grupy antagonistów receptorów histaminowych H2. Leki średnio silnie i silnie zobojętniające treść żołądkową podane równocześnie z ranitydyną mogą zmniejszać jej wchłanianie - jeśli wskazane jest stosowanie takich leków, nie należy ich przyjmować w ciągu 1 godziny przed przyjęciem lub po przyjęciu dawki ranitydyny. Ranitydyna może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny, takich jak warfaryna, dlatego należy ściśle kontrolować czas protrombinowy w trakcie jednoczesnego leczenia tymi lekami. Ranitydynę i niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) należy stosować pod kontrolą lekarza; szczególnie dotyczy to osób w podeszłym wieku i osób z chorobą wrzodową w wywiadzie.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ RANIGAST FAST W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku Ranigast Fast nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU RANIGAST FAST?

Niezbyt często mogą wystąpić: ból brzucha, zaparcia, nudności. Rzadko: przemijające zaburzenia czynności wątroby; wysypka skórna; reakcje uczuleniowe; zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu. Bardzo rzadko: biegunka; przemijające zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi: krwinek czerwonych, białych oraz płytek krwi; zwolnienie czynności serca, przyspieszenie akcji serca, nieregularne bicie serca (blok przedsionkowo-komorowy); ból głowy, zawroty głowy, przemijające drżenia, ruchy mimowolne; pobudzenie, dezorientacja, depresja, omamy; niewyraźne widzenie; łysienie; zapalenie naczyń krwionośnych; powiększenie sutków u mężczyzn (tzw. ginekomastia), mlekotok, przemijająca impotencja u mężczyzn; bóle stawów i mięśni; ostre zapalenie nerek.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z najbliższym szpitalem, jeśli w czasie stosowania leku Ranigast Fast wystąpią ciężkie reakcje uczuleniowe, ciężkie reakcje skórne, reakcje związane z uszkodzeniem wątroby (zażółcenie skóry i białkówek oczu), reakcje związane z zaburzeniami czynności nerek (bolesne oddawanie moczu, ból w dolnej części pleców, gorączka) lub reakcje związane z ostrym zapaleniem trzustki (silny ból w górnej i środkowej części brzucha z jednoczesnymi wymiotami i wysoką gorączką).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU RANIGAST FAST?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY RANIGAST FAST WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Jeśli podczas stosowania leku Ranigast Fast wystąpią objawy niepożądane, takie jak zawroty głowy lub niewyraźne widzenie, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, gdyż lek Ranigast Fast może powodować pogorszenie sprawności psychofizycznej.

JAK PRZECHOWYWAĆ RANIGAST FAST?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych