LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ranloc Med (Pantoprazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ranloc Med (OTC) tabletki dojelitowe 20 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,50 Cena 100% (zł): 14,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ranloc Med

Ranbaxy Poland Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (takich jak np. zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.

Dawkowanie

Dorośli
Zalecana dawka to 20 mg pantoprazolu (1 tabletka) na dobę. W celu uzyskania złagodzenia objawów, konieczne może okazać się przyjmowanie preparatu przez kolejne 2 do 3 dni. Po całkowitym ustąpieniu objawów leczenie należy przerwać. Bez konsultacji z lekarzem leczenie nie powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie. Pacjenta należy pouczyć o konieczności konsultacji z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią ciągu 2 tygodni nieprzerwanego leczenia.
Dzieci i młodzież
Preparat nie jest zalecany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na ograniczoną liczbę danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawkowania.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie ma konieczności dostosowania dawkowania.
Sposób podawania
Tabletek dojelitowych nie należy żuć ani rozgryzać. Należy je przyjmować przed posiłkiem, połykając w całości i popijając płynem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne podawanie z atazanawirem.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: zaburzenia snu; ból głowy; zawroty głowy; biegunka; nudności, wymioty, uczucie pełności w jamie brzusznej i wzdęcia, zaparcia; suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból i dyskomfort w obrębie brzucha; zwiększenie aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferaz, gamma-GT); wysypka skórna, wyprysk, wykwity skórne, świąd; osłabienie, zmęczenie i ogólne złe samopoczucie. Rzadko: nadwrażliwość; hiperlipidemie i zwiększone stężenie lipidów (triglicerydy, cholesterol), zmiany masy ciała; depresja (i jej nasilenie); zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie; zwiększenie stężenia bilirubiny; pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy; bóle stawów, bóle mięśni; podwyższona temperatura ciała, obrzęki obwodowe; .

UWAGI
Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia - w takich przypadkach pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama