LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Rectanal (Sodium dihydrophosphate+Sodium hydrophosphate) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Rectanal (OTC) roztwór doodbytniczy 14 g + 5 g/100 ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,50 Cena 100% (zł): 9,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Rectanal

Informacja dla pacjenta

Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy Galenus

SKŁAD
100 ml roztworu doodbytniczego zawiera 14 g jednowodnego diwodorofosforanu sodu oraz 5 g dwunastowodnego fosforanu disodu.

Wskazania

Oczyszczanie jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi jelita grubego oraz przed zabiegami chirurgicznymi i porodem.
Zaparcia występujące sporadycznie, np. po operacjach oraz zaparcia po zastosowaniu środków kontrastowych.

Dawkowanie

Roztwór wprowadzany do odbytnicy powinien mieć temperaturę pokojową. Po zastosowaniu preparatu należy podać pacjentowi doustnie dodatkową porcję płynów. Środków przeczyszczających nie należy stosować dłużej niż 1 tydzień. Przed zabiegiem operacyjnym poleca się wykonanie badania stężenia elektrolitów we krwi.
Dorośli
Preparat podaje się doodbytniczo, wyciskając z pojemnika około 120-150 ml roztworu, wieczorem w dniu poprzedzającym wykonanie badania lub zabiegu operacyjnego oraz w dniu operacji. Wlew doodbytniczy w dniu poprzedzającym operację można powtórzyć w przypadku nie uzyskania pełnego oczyszczenia. Nie stosować częściej niż raz na dobę.
Dzieci i młodzież
Dzieci w wieku od 3 do 12 lat: preparat podaje się doodbytniczo, wyciskając z pojemnika 60-90 ml roztworu, wieczorem w dniu poprzedzającym wykonanie badania lub zabiegu operacyjnego oraz w dniu operacji. Wlew doodbytniczy w dniu poprzedzającym operację można powtórzyć w przypadku nie uzyskania pełnego oczyszczenia. Nie stosować częściej niż raz na dobę. U dzieci preparat należy stosować szczególnie ostrożnie, a u dzieci w wieku od 3 do 5 lat wyłącznie z przepisu lekarza i pod jego nadzorem.
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku do 3 lat, ze względu na bezpieczeństwo stosowania.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek preparat należy stosować szczególnie ostrożnie. Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności nerek.
Sposób podawania
Końcówkę dozownika należy natłuścić wazeliną lub płynną parafiną w celu łatwiejszego wprowadzenia do odbytnicy. Jeśli pacjent podaje sam sobie preparat, powinien ułożyć się na boku (najlepiej lewym) i zgiąć obie nogi w stawach biodrowych i kolanach. Jeśli ktoś podaje preparat pacjentowi, pacjent powinien ułożyć ciało, podpierając się na łokciach i kolanach. Po wprowadzeniu preparatu do jelita pacjent powinien pozostawać 2-5 minut w jednej z opisanych pozycji, aż do wystąpienia uczucia parcia, a następnie wypróżnić się. Najskuteczniejsze jest ułożenie z miednicą powyżej poziomu głowy. W przypadku zwężenia odbytu, lub ubytków błony śluzowej odbytu, zabieg można wykonać przedłużając sztywną końcówkę opakowania miękkim cewnikiem, np. cewnikiem Foleya. Podobną technikę należy stosować podczas wlewki przez sztuczny odbyt; w takim przypadku najlepszą pozycją jest ułożenie na wznak. Nie należy wykonywać wlewek w pozycji stojącej (ze względu na niewygodę i małą skuteczność).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Perforacja jelita grubego. Niedrożność jelit, zarośnięcie odbytu, wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Ciężki stan ogólny, choroby serca, zastoinowa niewydolność krążenia. Podejrzenie perforacji, niedrożności lub wrzodziejącego zapalenia jelita. Ciężka niewydolność nerek. Nadciśnienie. Zapalenie wyrostka robaczkowego. Bóle brzucha, nudności, wymioty o nieustalonej przyczynie. Dzieci w wieku poniżej 3 lat. Pacjenci odwodnieni. Ciąża.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży, ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń elektrolitowych.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: przemijająca hipokalcemia i hiponatremia, prowadzące do odwodnienia; zaburzenia czynności jelita grubego (w przypadku częstego stosowania).

UWAGI
Pacjentom nieprzytomnym, o ograniczonej świadomości oraz z chorobami serca preparat można podawać tylko w obecności wykwalifikowanego personelu medycznego. Specjalne środki ostrożności należy zachować, stosując preparat u pacjentów otrzymujących leki moczopędne lub leki mogące wywołać zaburzenia wodno-elektrolitowe. U pacjentów ze sztucznym odbytem oraz u pacjentów, u których występują pierwotne lub wtórne zaburzenia elektrolitowe, preparat należy stosować z dużą ostrożnością; zaleca się kontrolowanie stężenia elektrolitów. W zaparciach preparat można stosować sporadycznie, zachować szczególną ostrożność u osób w podeszłym wieku oraz nie stosować częściej niż raz na dobę.
Preparat wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ze względu na działanie preparatu, przez co najmniej 12 godzin po jego zastosowaniu nie należy prowadzić pojazdów.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl