LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Remifemin (Cimicifuga racemosa)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Remifemin (OTC) tabletki 20 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 35,00 Cena 100% (zł): 35,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Remifemin (OTC) tabletki 20 mg 100 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 54,50 Cena 100% (zł): 54,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Remifemin

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

SKŁAD
1 tabletka zawiera 0,018-0,026 ml wyciągu płynnego z kłącza pluskwicy groniastej. Preparat zawiera cellaktozę (celuloza sproszkowana i laktoza jednowodna).

Wskazania

Dolegliwości okresu przekwitania, takie jak: przypływy uczucia gorąca i nadmierne pocenie się.

Dawkowanie

Dorosłe pacjentki
1 tabletka 2 razy dziennie (rano i wieczorem). Pierwsze terapeutyczne efekty działania preparatu można zaobserwować po 2 tygodniach leczenia. Nie zaleca stosowania preparatu dłużej niż 6 miesięcy bez porady lekarza.
Dzieci i młodzież
Nie ma zastosowania preparatu u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Ze względu na brak wystarczających danych, nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (niestrawność, biegunka); skórne reakcje alergiczne (pokrzywka, swędzenie, wysypka); obrzęk twarzy i obrzęki obwodowe, zwiększenie masy ciała. Odnotowano przypadki hepatotoksyczności (w tym zapalenie wątroby, żółtaczka, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych) produktów zawierających pluskwicę.

UWAGI
Należy zachować ostrożność przy stosowaniu preparatu u osób ze stwierdzonymi chorobami wątroby. Preparat nie powinien być stosowany jednocześnie z estrogenami, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Pacjentki, które były leczone lub są w trakcie leczenia nowotworu piersi lub innych nowotworów zależnych od hormonów, nie powinny stosować preparatu bez zalecenia lekarza.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner