LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Rennie Antacidum (Calcium and magnesium compounds)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Rennie Antacidum (OTC) tabletki do ssania 680 mg + 80 mg 24 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,50 Cena 100% (zł): 13,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rennie Antacidum (OTC) tabletki do ssania 680 mg + 80 mg 48 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,50 Cena 100% (zł): 22,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Rennie Antacidum

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Bayer Sp. z o.o.

Co zawiera Rennie Antacidum?

Lek Rennie Antacidum występuje w postaci tabletek do ssania i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka zawiera 680 mg węglanu wapnia i 80 mg ciężkiego węglanu magnezu. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jak działa Rennie Antacidum?

Lek Rennie Antacidum zobojętnia nadmiar kwasu solnego w żołądku.

Kiedy stosować Rennie Antacidum?

Lek Rennie Antacidum stosuje się do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie.

Jak stosować Rennie Antacidum?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Jednorazowo 1 do 2 tabletek Rennie Antacidum, godzinę po posiłku i przed snem. Nie należy przyjmować więcej niż 11 tabletek Rennie Antacidum na dobę. W przypadku wystąpienia zgagi lub bólu związanego z nadkwaśnością, można przyjąć dodatkowo 1 lub 2 tabletki Rennie Antacidum pomiędzy zwykłymi porami dawkowania.
Dzieci
Leku Rennie Antacidum nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłku. Tabletki można ssać lub żuć. Leku nie należy przyjmować z dużymi ilościami mleka lub produktów nabiałowych.

Kiedy Rennie Antacidum nie może być stosowany?

Leku Rennie Antacidum nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować leku Rennie Antacidum, jeśli u pacjenta występuje zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), wapniowa kamica nerkowa, ciężka niewydolność nerek, obniżone stężenie fosforanów nieorganicznych we krwi (hipofosfatemia).

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Rennie Antacidum?

Jeśli po upływie 7 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Rennie Antacidum u pacjentów z niewydolnością nerek, nadmiernym wydalaniem wapnia z moczem (hiperkalcuria) oraz przy stosowaniu leku długotrwale i w dużych dawkach.

Jak stosować Rennie Antacidum z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lek Rennie Antacidum może wpływać na szybkość i stopień wchłaniania innych leków, dlatego wszystkie leki należy przyjmować 1 lub 2 godziny przed lub po zażyciu leku Rennie Antacidum.

Czy można stosować Rennie Antacidum w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Rennie Antacidum może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią, ale należy wtedy ściśle przestrzegać zalecanych dawek i stosować zgodnie ze wskazaniami; leku Rennie Antacidum nie należy przyjmować przez długi czas.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Rennie Antacidum?

Mogą wystąpić: nudności, wymioty, dyskomfort w żołądku i biegunka; osłabienie mięśni. Bardzo rzadko zgłaszano reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny). Długotrwałe stosowanie dużych dawek leku Rennie Antacidum, szczególnie u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek, może powodować zwiększenie stężenia magnezu we krwi lub zwiększenie stężenia wapnia we krwi i zwiększone stężenie zasad we krwi, które mogą wywoływać objawy ze strony układu pokarmowego i osłabienie mięśni.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Rennie Antacidum?

W razie podejrzenia przedawkowania leku należy zasięgnąć porady lekarza.

Czy Rennie Antacidum wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Rennie Antacidum nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Rennie Antacidum?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner