LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Reparil (Escin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Reparil (OTC) tabletki dojelitowe 20 mg 40 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 31,70 Cena 100% (zł): 31,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Reparil

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg escyny. Preparat zawiera laktozę jednowodną i sacharozę.

Wskazania

Obrzęki po miejscowych urazach.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież od 14 lat
2 tabletki 3 razy na dobę; w lekkich przypadkach i jako dawkę podtrzymującą  - 1 tabletka 3 razy na dobę.
Dzieci i młodzież
Dzieci od 7 do 14 lat: 1 tabletka 2 do 3 razy na dobę. Podawanie preparatu dzieciom w wieku poniżej 7 lat jest przeciwwskazane.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Preparatu nie należy stosować u pacjentów z niewydolnością lub zaburzeniami nerek.
Sposób podawania
Preparat należy przyjmować po posiłku. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niewydolność lub zaburzenia nerek. Ciąża i okres karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: zaburzenia czynności przewodu pokarmowego. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (pokrzywka).

UWAGI
Podczas stosowania preparatu należy kontrolować czynność nerek.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama