Dodaj do mojego indeksu leków »

Rheumon (Etofenamate, Etofenamat) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Rheumon (OTC) krem 100 mg/g 1 tuba 50 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,50 Cena 100% (zł): 21,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Rheumon

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Meda Aktiebolag

SKŁAD
1 g kremu zawiera 100 mg etofenamatu.

WSKAZANIA
Tępe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów.
Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych.
Reumatyzm pozastawowy: bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych, zapalenie nadkłykci.

DAWKOWANIE
Dorośli
Stosować pasek kremu długości 5-10 cm (1-7 do 3,3 g) kilka razy na dobę (3-4 razy) na skórę w zależności od wielkości obszaru objętego bólem i wcierać w powierzchnię nieco większą niż obszar objęty bólem. Preparat może być stosowany także pod opatrunek. Po zastosowaniu preparatu należy umyć ręce.
W większości przypadków dolegliwości reumatycznych wystarczające jest leczenie trwające 3-4 tygodnie. Leczenie tępych urazów (np. urazów sportowych) może trwać do 2 tygodni. Jeśli objawy utrzymują się, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego postępowania.
Dzieci i młodzież
Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży ze względu na niewystarczające dane kliniczne w tej grupie pacjentów.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, kwas flufenamowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Trzeci trymestr ciąży. Dzieci i młodzież.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Etofenamat należy stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży wyłącznie po ocenieniu przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka; nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej. Stosowanie preparatu w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. W miarę możliwości matki karmiące piersią powinny unikać długotrwałego stosowania preparatu oraz nie mogą przekraczać zalecanej dawki dobowej. Aby uniknąć wchłonięcia etofenamatu przez karmione dziecko, kobiety karmiące piersią nie mogą stosować preparatu w okolicach piersi.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: zaczerwienienie skóry i pieczenie. Bardzo rzadko: skórne reakcje alergiczne (silny świąd, wysypka, rumień, obrzęk, reakcje fotouczuleniowe, wysypka pęcherzowa). Wchłanianie ogólne może zwiększyć się, jeśli preparat jest stosowany długotrwale i (lub) na duże obszary ciała.

UWAGI
Nie należy stosować preparatu w przypadku uszkodzeń skóry lub wypryskowych zmian zapalnych na skórze oraz na błony śluzowe lub oczy. Podczas leczenia oraz w okresie 2 tygodni po leczeniu należy unikać ekspozycji leczonych miejsc na słońce i (lub) solarium.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych