LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Rhinazin (Naphazoline)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Rhinazin (OTC) krople do nosa, roztwór 1 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,00 Cena 100% (zł): 8,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Rhinazin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Co zawiera Rhinazin?

Lek Rhinazin występuje w postaci kropli do nosa i jest dostępny bez recepty.
1 ml roztworu zawiera 1 mg azotanu nafazoliny. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.

Jak działa Rhinazin?

Azotan nafazoliny zastosowany na śluzówkę nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i przekrwienie śluzówki jamy nosowo-gardłowej oraz zmniejsza katar.

Kiedy stosować Rhinazin?

Lek Rhinazin jest stosowany pomocniczo w katarze (ostrym i przewlekłym zapaleniu śluzówki nosa) wywołanym przez bakterie, wirusy lub alergię.

Jak stosować Rhinazin?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat
Do każdego otworu nosowego stosować 1 do 2 kropli leku Rhinazin nie częściej niż co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Leku Rhinazin nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni; o dłuższym stosowaniu leku powinien zdecydować lekarz.
Dzieci
Leku Rhinazin nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować wyłącznie do nosa. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Kiedy Rhinazin nie może być stosowany?

Leku Rhinazin nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (nafazolinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Rhinazin nie należy stosować, jeśli u pacjenta stwierdzono jaskrę z wąskim kątem.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Rhinazin?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Rhinazin u pacjentów, u których po zastosowaniu innych podobnie działających leków (sympatykomimetyków) wystąpiły takie objawy jak bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze. Przed zastosowaniem leku Rhinazin powinni skontaktować się z lekarzem pacjenci z chorobami układu krążenia, wysokim ciśnieniem krwi, cukrzycą, rozrostem prostaty, nadczynnością tarczycy. Nie przekraczać zalecanych dawek leku, ponieważ może wystąpić przemijające, miejscowe podrażnienie i przekrwienie śluzówki nosa. Leku Rhinazin nie należy stosować dłużej niż przez 5 dni, ponieważ przyjmowanie leku przez dłuższy czas może spowodować trudne do wyleczenia zmiany w śluzówce nosa.

Jak stosować Rhinazin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nafazoliny nie należy stosować podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO. Należy unikać jednoczesnego stosowania nafazoliny z innymi podobnie działającymi lekami, takimi jak efedryna, pseudoefedryna (są składnikami leków stosowanych w przeziębieniu).

Czy można stosować Rhinazin w ciąży i okresie karmienia piersią?

W okresie ciąży i karmienia piersią lek Rhinazin może być stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem oraz po uważnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Rhinazin?

Rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane: ból i zawroty głowy, nudności, nadmierne wydzielanie potu, niepokój, osłabienie, senność, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, zwiększenie stężenia glukozy we krwi. W wyniku długotrwałego stosowania leku Rhinazin lub dawek większych niż zalecane, niekiedy może wystąpić przemijające obrzmienie i przekrwienie śluzówki nosa ze zwiększeniem ilości wydzieliny surowiczo-śluzowej.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Rhinazin?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Po przedawkowaniu nafazoliny mogą wystąpić następujące objawy: zwolnione bicie serca, obniżenie temperatury ciała, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia krwi z omdleniem, nasilona senność, nadmierne uspokojenie.

Czy Rhinazin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Rhinazin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Jak przechowywać Rhinazin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner