Dodaj do mojego indeksu leków »

Riflux (Ranitidine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Riflux (OTC) tabletki musujące 150 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,00 Cena 100% (zł): 10,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Riflux (OTC) tabletki musujące 150 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,00 Cena 100% (zł): 17,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Riflux

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Polfarmex S.A.

CO ZAWIERA RIFLUX?

1 tabletka musująca Riflux zawiera 150 mg ranitydyny w postaci chlorowodorku. Lek zawiera sód - należy go stosować ostrożnie u pacjentów stosujących dietę niskosodową. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.

jak działa riflux?

Ranitydyna hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku, co powoduje ustąpienie dolegliwości związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego: nadkwaśności, zgagi, bólów w nadbrzuszu.

kiedy stosować riflux?

Lek Riflux wskazany jest do stosowania w objawowym leczeniu nawracających dolegliwości dyspeptycznych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak zgaga, nadkwaśność soku żołądkowego, bóle w nadbrzuszu.

jak stosować riflux?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież od 16 lat
W przypadku występowania nawracających objawów dyspeptycznych należy zastosować 1 tabletkę Riflux, w razie potrzeby 2 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 2 tabletki Riflux na dobę. Leku Riflux nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 2 tygodnie.
Dzieci i młodzież
Leku Riflux nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Pacjenci z niewydolnością nerek powinni skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Sposób podawania
Przed użyciem tabletkę należy rozpuścić w 100 ml (pół szklanki) wody, wypić po całkowitym rozpuszczeniu leku.

kiedy riflux nie może być stosowany?

Leku Riflux nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ranitydynę), na innego antagonistę receptora histaminowego H2 lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Riflux, jeśli u pacjenta stwierdzono w wywiadzie marskość wątroby z nadciśnieniem wrotnym. Nie stosować u pacjentów z fenyloketonurią.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku riflux?

Jeśli dolegliwości nie ustępują po 2 tygodniach leczenia, należy zasięgnąć porady lekarza. Stosowanie leków z grupy antagonistów receptorów histaminowych H2 może maskować objawy związane z rakiem żołądka i przez to opóźnić rozpoznanie tej choroby. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Riflux u pacjentów, u których dolegliwości dyspeptyczne nie występowały wcześniej lub zmieniły charakter, a także u osób, u których wraz z dolegliwościami dyspeptycznymi występuje chudnięcie. Lek Riflux należy stosować bardzo ostrożnie u pacjentów po przebytej chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy; z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek; z porfirią; ze współistniejącymi chorobami leczonymi innymi lekami przepisanymi przez lekarza. U pacjenta z zaburzeniami czynności nerek lekarz zmniejszy odpowiednio dawkę leku, indywidualnie dla każdego pacjenta. Nagłe wystąpienie uczucia ściskania w klatce piersiowej, świszczący oddech, wysypka, świąd powiek i twarzy mogą być objawami uczulenia na lek. Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność stosowania leku Riflux, dlatego zaleca się zaprzestanie palenia.

jak stosować riflux z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ranitydyna może powodować zmniejszenie wchłaniania ketokonazolu i innych leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego - podczas jednoczesnego stosowania należy zachować przynajmniej 2 godziny przerwy. Sukralfat w dawkach powyżej 2 g zmniejsza wchłanianie leków z grupy antagonistów receptorów histaminowych H2. Leki średnio silnie i silnie zobojętniające treść żołądkową podane równocześnie z ranitydyną mogą zmniejszać jej wchłanianie - jeśli wskazane jest stosowanie takich leków, nie należy ich przyjmować w ciągu 1 godziny przed przyjęciem lub po przyjęciu dawki ranitydyny. Ranitydyna może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny, takich jak warfaryna, dlatego należy ściśle kontrolować czas protrombinowy w trakcie jednoczesnego leczenia tymi lekami. Ranitydynę i niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) należy stosować pod kontrolą lekarza; szczególnie dotyczy to osób w podeszłym wieku i osób z chorobą wrzodową w wywiadzie.

czy można stosować riflux w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Riflux może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie zaleca się stosowania leku Riflux w okresie karmienia piersią.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku riflux?

Często mogą wystąpić: bóle głowy; zakażenia górnego odcinka układu oddechowego. Niezbyt często: zaburzenia smaku; katar, grypa i objawy grypopodobne; nudności lub wymioty, biegunki; bóle w nadbrzuszu, wzdęcia lub odbijanie; rumień wielopostaciowy i świąd skóry. Rzadko: stany splątania; zwolnienie lub przyspieszenie rytmu serca, blok przedsionkowo-komorowy; reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, gorączka, niedociśnienie, sporadycznie wysypki). Bardzo rzadko: niepokój ruchowy, omamy wzrokowe i słuchowe; reakcje anafilaktyczne, pokrzywka połączona z obrzękiem twarzy oraz skurczem krtani, zespół Stevens-Johnsona; ginekomastia, impotencja, obniżenie libido u mężczyzn; przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, przemijające zapalenie wątroby; przemijająca hipergastrynemia; zwiększenie stężenia kreatyniny, leukopenia, granulocytopenia, trombocytopenia.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku riflux?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

czy riflux wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Riflux nie powoduje zwykle upośledzenia zdolności kierowania pojazdami oraz wykonywania innych czynności wymagających wzmożonej uwagi. Pogorszenie sprawności psychofizycznej może wystąpić, jeżeli pojawią się takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy, senność, stany splątania, niewyraźne widzenie.

jak przechowywać riflux?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych