LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Rivel (Ethacridine lactate)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Rivel (OTC) żel 5 mg/g 1 tuba 30 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rivel (OTC) żel 5 mg/g 1 tuba 100 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 27,00 Cena 100% (zł): 27,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Rivel

Bausch Health Ireland Ltd.

SKŁAD
1 g żelu zawiera 5 mg mleczanu etakrydyny. Preparat zawiera etanol 96%, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu i glikol propylenowy.

Wskazania

Odkażanie skóry i błon śluzowych, do wspomagającego leczenia zakażeń skóry wywołanych głównie przez bakterie Gram-dodatnie (czyraki, czyraki mnogie, ropnie), mieszanych zapaleń skóry (bakteryjnych i grzybiczych).
Można stosować w miejscach po ukąszeniach owadów.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 2. roku życia
Preparat należy stosować miejscowo na zmienioną chorobowo skórę lub błony śluzowe 2 do 3 razy na dobę (w razie potrzeby częściej). Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, jeśli leczenie ich nie dotyczy. Preparat może być stosowany pod opatrunek.
Dzieci
Ze względu na brak danych klinicznych, nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci do ukończenia 2. roku życia.
Osoby w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne akrydynowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Dzieci do ukończenia 2. roku życia.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: podrażnienia skóry (rumień, świąd, pieczenie, wysypka), miejscowe odczyny alergiczne.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami. Unikać kontaktu z odzieżą.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner