LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

RoActemra (Tocilizumab)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
RoActemra (Rpz) koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml 1 fiolka 4 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
RoActemra (Rpz) koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml 1 fiolka 10 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
RoActemra (Rpz) koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml 1 fiolka 20 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
RoActemra (Rpz) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 162 mg 4 amp.-strzyk. 0,9 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

RoActemra

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Roche Registration GmbH

Co zawiera lek RoActemra?

Lek RoActemra występuje w dwóch postaciach: w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji oraz w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Obie pozycje leku są dostępne na receptę.

 • RoActemra koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
  1 ml koncentratu zawiera 20 mg tocilizumabu. 1 fiolka (4 ml) zawiera 80 mg tocilizumabu. 1 fiolka (10 ml) zawiera 200 mg tocilizumabu. 1 fiolka (20 ml) zawiera 400 mg tocilizumabu.
 • RoActemra roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
  1 ampułko-strzykawka zawiera 162 mg tocilizumabu w 0,9 ml.

Jak działa lek RoActemra?

Tocilizumab należy do grupy leków nazywanych przeciwciałami monoklonalnymi. Tocilizumab zmniejsza nasilenie stanu zapalnego poprzez blokowanie aktywności specyficznego białka o nazwie interleukina-6, którego stężenie jest podwyższone w przebiegu różnych chorób.

Kiedy stosować lek RoActemra?

 • RoActemra koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
  Lek RoActemra jest stosowany w leczeniu:
  - dorosłych z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, u których wcześniejsze leczenie nie powiodło się;
  - dorosłych z czynnym, postępującym reumatoidalnym zapaleniem stawów o nasileniu ciężkim, którzy wcześniej nie byli leczeni metotreksatem;
  - dzieci i młodzieży (w wieku 2 lat i starszych) z czynnym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów o początku uogólnionym (lek może być podawany w skojarzeniu z metotreksatem lub samodzielnie;
  - dzieci i młodzieży (w wieku 2 lat i starszych) z czynnym wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (lek może być podawany w skojarzeniu z metotreksatem lub samodzielnie);
  - dorosłych, dzieci i młodzieży (w wieku 2 lat i starszych) z ciężkim lub zagrażającym życiu zespołem uwalniania cytokin;
  - dorosłych z chorobą COVID-19, otrzymujących kortykosteroidy o działaniu układowym i wymagających uzupełniającej tlenoterapii lub wentylacji mechanicznej.
 • RoActemra roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
  Lek RoActemra jest stosowany w leczeniu:
  - dorosłych z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, u których wcześniejsze leczenie nie powiodło się;
  - dorosłych z czynnym, postępującym reumatoidalnym zapaleniem stawów o nasileniu ciężkim, którzy wcześniej nie byli leczeni metotreksatem;
  - dorosłych z chorobą tętnic nazywaną olbrzymiokomórkowym zapaleniem tętnic;
  - dzieci i młodzieży (w wieku 1 roku i starszych) z czynnym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów o początku uogólnionym (lek może być podawany w skojarzeniu z metotreksatem lub samodzielnie);
  - dzieci i młodzieży (w wieku 2 lat i starszych) z czynnym wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (lek może być podawany w skojarzeniu z metotreksatem lub samodzielnie).

Jak stosować lek RoActemra?

Schematy leczenia lekiem RoActemra i czas trwania terapii określa lekarz. Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku.

Sposób podawania

RoActemra koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Lek będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę w postaci wlewu kroplowego do żyły. Pacjent będzie obserwowany podczas wlewu i po nim.
RoActemra roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Lek RoActemra w ampułko-strzykawce podaje się podskórnie. Początkowo lek może być podawany przez lekarza lub pielęgniarkę, a po odpowiednim przeszkoleniu przez osobę z personelu medycznego pacjent może wykonywać wstrzyknięcia podskórne samodzielnie. Należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących prawidłowego podawania leku zawartych w ulotce dołączonej do leku. Lek RoActemra w ampułko-strzykawce jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Zalecane miejsca podania leku to: przód i środek uda i dolna część brzucha, poniżej pępka, z wyłączeniem 5 cm obszaru wokół pępka. Jeśli wstrzyknięcie wykonuje opiekun, lek może być też podany w górną część ramienia. Przy każdym wstrzyknięciu należy zmieniać miejsce wkłucia, wybierając obszar odległy o co najmniej 3 cm od miejsca poprzedniego wkłucia. Wstrzyknięcia nie należy wykonywać w znamiona, blizny lub obszary, gdzie skóra jest wrażliwa, zasiniona, zaczerwieniona, twarda lub uszkodzona.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku RoActemra?

Lek w postaci infuzji będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.
W przypadku pominięcia podania dawki leku w ampułko-strzykawce, należy postępować zgodnie z następującymi zaleceniami:
Reumatoidalne zapalenie stawów, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic lub czynne młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o początku uogólnionym
Jeśli cotygodniowa dawka leku zostanie pominięta i od tego czasu upłynie nie więcej niż 7 dni, należy wstrzyknąć dawkę w następnym wyznaczonym dniu.
Jeśli zostanie pominięta dawka leku przyjmowana raz na 2 tygodnie i od tego czasu upłynie nie więcej niż 7 dni, należy jak najszybciej wstrzyknąć pominiętą dawkę i przyjąć kolejną dawkę w wyznaczonym terminie.
Jeśli zostanie pominięta dawka leku i od tego czasu upłynie więcej niż 7 dni lub jeśli istnieją wątpliwości kiedy należy wstrzyknąć lek, należy skontaktować się z lekarzem.
Czynne wielostawowe młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
Jeśli dawka leku zostanie pominięta i od tego czasu upłynie nie więcej niż 7 dni, należy wstrzyknąć lek jak najszybciej, a kolejną dawkę podać w zaplanowanym wcześniej terminie.
Jeśli dawka zostanie pominięta o więcej niż 7 dni lub jeśli istnieją wątpliwości kiedy wstrzyknąć lek, należy skontaktować się z lekarzem.

Kiedy lek RoActemra nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (tocilizumab) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek nie może być stosowany, jeśli pacjent ma czynne, ciężkie zakażenie (z wyjątkiem COVID-19).
Lek RoActemra podawany w postaci infuzji dożylnej nie jest zalecany do stosowania w leczeniu pacjentów w wieku poniżej 2 lat.
Lek RoActemra podawany we wstrzyknięciu podskórnym nie jest zalecany do stosowania w leczeniu dzieci w wieku poniżej 1 roku.
Nie należy podawać leku RoActemra dzieciom z czynnym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów o początku uogólnionym, których masa ciała wynosi mniej niż 10 kg.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku RoActemra?

Leczenie lekiem RoActemra jest leczeniem specjalistycznym, które prowadzi lekarz doświadczony w rozpoznawaniu i leczeniu chorób, w których lek może być zastosowany. Po przeanalizowaniu u pacjenta dotychczasowego leczenia, weryfikacji przeciwwskazań i środków ostrożności związanych ze stosowaniem tego leku, lekarz zadecyduje o rozpoczęciu leczenia lekiem RoActemra. Należy ściśle przestrzegać zaleceń przekazanych przez lekarza. Podczas leczenia konieczne będą wizyty kontrolne i regularne badania kontrolne krwi. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zgłosić się do lekarza. Należy poinformować lekarza, jeśli niedawno pacjent został zaszczepiony lub planowane jest u niego szczepienie, ponieważ w trakcie leczenia lekiem RoActemra niektóre rodzaje szczepionek nie mogą być podawane. Lekarz przekaże pacjentowi Kartę Ostrzegawczą dla Pacjenta, która zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie stosowania leku.

Jak stosować lek RoActemra z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek RoActemra w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku RoActemra nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia lekiem RoActemra i przez 3 miesiące po zakończeniu leczenia. Należy przerwać karmienie piersią, jeśli pacjentka ma być leczona lekiem RoActemra; po zakończeniu leczenia należy odczekać co najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku RoActemra?

Działania niepożądane towarzyszące terapii lekiem RoActemra są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Działania niepożądane mogą wystąpić nawet po 3 miesiącach po otrzymaniu ostatniej dawki leku RoActemra. Jeśli w trakcie leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy jak najszybciej poinformować lekarza, jeśli pojawią się następujące objawy: objawy ciężkiej reakcji alergicznej (takie jak: trudności z oddychaniem, ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, wysypka na skórze, swędzenie skóry, pokrzywka, obrzęk warg, języka lub twarzy); objawy ciężkiego zakażenia (w tym: gorączka i dreszcze, kaszel, uczucie dyskomfortu lub ucisku w klatce piersiowej, trudności z oddychaniem, pęcherze w jamie ustnej lub na skórze, ból brzucha); objawy uszkodzenia wątroby (takie jak: uczucie zmęczenia, ból brzucha, żółte zabarwienie skóry lub oczu).

Czy lek RoActemra wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek RoActemra może powodować zawroty głowy - nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn, jeśli pojawią się takie objawy.

Jak przechowywać lek RoActemra?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Lek RoActemra w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji podawany jest przez lekarza lub pielęgniarkę.
Lek RoActemra w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce należy przechowywać w lodówce (w temperaturze 2-8°C) w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią; nie zamrażać. Po wyjęciu z lodówki ampułko-strzykawka może być przechowywana w temperaturze nie wyższej niż 30°C przez okres do 2 tygodni. Przed użyciem należy odczekać około 30 minut, aby ampułko-strzykawka ogrzała się do temperatury pokojowej; ampułko-strzykawki nie należy ogrzewać w żaden inny sposób. Nie należy stosować leku, jeśli roztwór jest mętny, ma zmieniony kolor lub zawiera cząstki stałe.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

RoActemra - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

RoActemra - powiązane artykuły

Sobota, 29 czerwca 2019

RoActemra (tocilizumab) - nowe ostrzeżenie. Komunikat do fachowych pracowników odchrony zdrowia F. Hoffmann-La Roche, w uzgodnieniu z Europejską Agencją ds. Leków w porozumieniu z...

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem