Dodaj do mojego indeksu leków »

Robitussin Antitussicum (Dextromethorphan, Dekstrometorfan) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Robitussin Antitussicum (OTC) syrop 7,5 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,00 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Robitussin Antitussicum

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Pfizer Corporation Austria GmbH

CO ZAWIERA ROBITUSSIN ANTITUSSICUM

5 ml syropu zawiera 7,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Lek zawiera sorbitol i maltitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Lek zawiera amarant, który może powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera alkohol.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Dekstrometorfan działa przeciwkaszlowo. Hamuje odruch kaszlowy w ośrodkowym układzie nerwowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu bez względu na przyczynę.

KIEDY STOSUJE SIĘ ROBITUSSIN ANTITUSSICUM

Lek jest stosowany w celu złagodzenia suchego, męczącego kaszlu.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
20 ml syropu 3 do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa dekstrometorfanu wynosi 120 mg. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Należy zaprzestać stosowania leku, gdy kaszel trwa dłużej niż 7 dni.
Dzieci
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować doustnie.

KIEDY ROBITUSSIN ANTITUSSICUM NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (dekstrometorfan) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli pacjent stosuje lub w ciągu ostatnich 2 tygodni stosował leki przeciwdepresyjne znane jako inhibitory MAO lub selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Nie stosować, jeśli u pacjenta występuje: kaszel z dużą ilością wydzieliny, astma oskrzelowa, niewydolność oddechowa lub istnieje ryzyko jej wystąpienia, ciężka niewydolność wątroby. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli kaszel trwa dłużej niż 7 dni, nawraca albo towarzyszy mu gorączka, wysypka lub trwały ból głowy, należy skontaktować się z lekarzem. Należy sprawdzić, czy inne równocześnie przyjmowane leki nie zawierają dekstrometorfanu (ryzyko przedawkowania). Przez rozpoczęciem przyjmowania leku należy skontaktować się z lekarzem w przypadku występowania przewlekłego kaszlu, jaki występuje podczas palenia tytoniu lub w przypadku przewlekłej choroby płuc, takiej jak astma lub rozedma. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością oddechową lub chorobą wątroby. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Stosowanie tego leku może skutkować pozytywnym wynikiem testu antydopingowego.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Dekstrometorfanu nie należy przyjmować w trakcie leczenia inhibitorami MAO oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia takimi lekami. Dekstrometorfanu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi dekstrometorfan (ryzyko przedawkowania). Przed zastosowaniem dekstrometorfanu szczególnie należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki: fluoksetyna, paroksetyna, chinidyna, terbinafina, amiodaron, flekainid, propafenon, sertralina, bupropion, metadon, cynakalcet, haloperydol, pernazyna i tiorydazyna lub leki mukolityczne (leki rozrzedzające wydzielinę). W czasie stosowania dekstrometorfanu nie należy pić alkoholu oraz przyjmować leków zawierających alkohol.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane: senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, reakcje alergiczne. Może wystąpić uzależnienie od dekstrometorfanu, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu dużych dawek leku.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ może powodować senność lub zawroty głowy. Pacjenci prowadzący pojazdy lub obsługujący maszyny powinni wziąć pod uwagę, że lek zawiera alkohol.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Okres ważności leku po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych