Dodaj do mojego indeksu leków »

Robitussin Expectorans (Guaifenesin, Gwajafenezyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Robitussin Expectorans (OTC) syrop 100 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Robitussin Expectorans

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Pfizer Corporation Austria GmbH

CO ZAWIERA ROBITUSSIN EXPECTORANS

5 ml syropu zawiera 100 mg gwajafenezyny. Lek zawiera sorbitol i maltitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Lek zawiera alkohol.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Gwajafenezyna zwiększa wydzielanie śluzu w oskrzelach oraz upłynnia zalegającą wydzielinę, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

KIEDY STOSUJE SIĘ ROBITUSSIN EXPECTORANS

Lek jest stosowany w kaszlu z nadmierną ilością trudnej do odkrztuszenia wydzieliny zalegającej w oskrzelach.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Nie zaleca się stosowania leku dłużej niż 7 dni.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
10 ml syropu 4 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 4 razy na dobę. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować doustnie.

KIEDY ROBITUSSIN EXPECTORANS NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (gwajafenezynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach u dorosłych i 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność w przypadku występowania przewlekłego kaszlu, który pojawia się podczas palenia tytoniu bądź w przypadku przewlekłej choroby płuc, takiej jak astma czy rozedma. Nie zaleca się stosowania leku, jeśli zmianom towarzyszy gorączka, wysypka lub trwały ból głowy.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety. Podczas stosowania leku należy unikać spożywania napojów alkoholowych oraz przyjmowania leków zawierających alkohol.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane: nudności, wymioty, biegunka, bóle żołądka, zawroty głowy, ból głowy, wysypka skórna, pokrzywka, nadwrażliwość.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze względu na zawartość alkoholu.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności leku po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych