LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Robitussin Expectorans (Guaifenesin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Robitussin Expectorans (OTC) syrop 100 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Robitussin Expectorans

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Pfizer Corporation Austria GmbH

CO ZAWIERA ROBITUSSIN EXPECTORANS?

5 ml syropu Robitussin Expectorans zawiera 100 mg gwajafenezyny. Lek zawiera sorbitol i maltitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Lek zawiera alkohol.

JAK DZIAŁA ROBITUSSIN EXPECTORANS?

Gwajafenezyna zwiększa wydzielanie śluzu w oskrzelach oraz upłynnia zalegającą wydzielinę, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

KIEDY STOSOWAĆ ROBITUSSIN EXPECTORANS?

Lek Robitussin Expectorans jest stosowany w kaszlu z nadmierną ilością trudnej do odkrztuszenia wydzieliny zalegającej w oskrzelach.

JAK STOSOWAĆ ROBITUSSIN EXPECTORANS?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Nie zaleca się stosowania leku Robitussin Expectorans dłużej niż 7 dni.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
10 ml syropu Robitussin Expectorans 4 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu Robitussin Expectorans 4 razy na dobę. Leku Robitussin Expectorans nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować doustnie.

KIEDY ROBITUSSIN EXPECTORANS NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Robitussin Expectorans nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (gwajafenezynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Robitussin Expectorans u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU ROBITUSSIN EXPECTORANS?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach u dorosłych i 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność w przypadku występowania przewlekłego kaszlu, który pojawia się podczas palenia tytoniu bądź w przypadku przewlekłej choroby płuc, takiej jak astma czy rozedma. Nie zaleca się stosowania leku Robitussin Expectorans, jeśli zmianom towarzyszy gorączka, wysypka lub trwały ból głowy.

JAK STOSOWAĆ ROBITUSSIN EXPECTORANS Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety. Podczas stosowania leku Robitussin Expectorans należy unikać spożywania napojów alkoholowych oraz przyjmowania leków zawierających alkohol.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ROBITUSSIN EXPECTORANS W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie zaleca się stosowania leku Robitussin Expectorans w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU ROBITUSSIN EXPECTORANS?

Podczas stosowania leku Robitussin Expectorans mogą wystąpić następujące działania niepożądane: nudności, wymioty, biegunka, bóle żołądka, zawroty głowy, ból głowy, wysypka skórna, pokrzywka, nadwrażliwość.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU ROBITUSSIN EXPECTORANS?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

CZY ROBITUSSIN EXPECTORANS WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Robitussin Expectorans może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze względu na zawartość alkoholu.

JAK PRZECHOWYWAĆ ROBITUSSIN EXPECTORANS?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności leku po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl