LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Robitussin Antitussicum (Dextromethorphan) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Robitussin Antitussicum (OTC) syrop 7,5 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,00 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Robitussin Antitussicum

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Pfizer Corporation Austria GmbH

Co zawiera Robitussin Antitussicum?

Lek Robitussin Antitussicum występuje w postaci syropu i jest dostępny bez recepty.
5 ml syropu zawiera 7,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Lek zawiera sorbitol i maltitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Lek zawiera amarant, który może powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera alkohol.

Jak działa Robitussin Antitussicum?

Dekstrometorfan działa przeciwkaszlowo. Hamuje odruch kaszlowy w ośrodkowym układzie nerwowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu bez względu na przyczynę.

Kiedy stosować Robitussin Antitussicum?

Lek Robitussin Antitussicum jest stosowany w celu złagodzenia suchego, męczącego kaszlu.

Jak stosować Robitussin Antitussicum?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
20 ml syropu Robitussin Antitussicum 3 do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa dekstrometorfanu wynosi 120 mg. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Należy zaprzestać stosowania leku Robitussin Antitussicum, gdy kaszel trwa dłużej niż 7 dni.
Dzieci
Leku Robitussin Antitussicum nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować doustnie.

Kiedy Robitussin Antitussicum nie może być stosowany?

Leku Robitussin Antitussicum nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (dekstrometorfan) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Robitussin Antitussicum nie należy stosować, jeśli pacjent stosuje lub w ciągu ostatnich 2 tygodni stosował leki przeciwdepresyjne znane jako inhibitory MAO lub selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Nie stosować leku Robitussin Antitussicum, jeśli u pacjenta występuje: kaszel z dużą ilością wydzieliny, astma oskrzelowa, niewydolność oddechowa lub istnieje ryzyko jej wystąpienia, ciężka niewydolność wątroby. Nie stosować leku Robitussin Antitussicum u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Robitussin Antitussicum?

Jeśli kaszel trwa dłużej niż 7 dni, nawraca albo towarzyszy mu gorączka, wysypka lub trwały ból głowy, należy skontaktować się z lekarzem. Należy sprawdzić, czy inne równocześnie przyjmowane leki nie zawierają dekstrometorfanu (ryzyko przedawkowania). Przez rozpoczęciem przyjmowania leku Robitussin Antitussicum należy skontaktować się z lekarzem w przypadku występowania przewlekłego kaszlu, jaki występuje podczas palenia tytoniu lub w przypadku przewlekłej choroby płuc, takiej jak astma lub rozedma. Lek Robitussin Antitussicum należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością oddechową lub chorobą wątroby. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Stosowanie leku Robitussin Antitussicum może skutkować pozytywnym wynikiem testu antydopingowego.

Jak stosować Robitussin Antitussicum z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Dekstrometorfanu nie należy przyjmować w trakcie leczenia inhibitorami MAO oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia takimi lekami. Dekstrometorfanu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi dekstrometorfan (ryzyko przedawkowania). Przed zastosowaniem dekstrometorfanu szczególnie należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki: fluoksetyna, paroksetyna, chinidyna, terbinafina, amiodaron, flekainid, propafenon, sertralina, bupropion, metadon, cynakalcet, haloperydol, pernazyna i tiorydazyna lub leki mukolityczne (leki rozrzedzające wydzielinę). W czasie stosowania leku Robitussin Antitussicum nie należy pić alkoholu oraz przyjmować leków zawierających alkohol.

Czy można stosować Robitussin Antitussicum w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Robitussin Antitussicum nie należy stosować u kobiet w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Robitussin Antitussicum?

Rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane: senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, reakcje alergiczne. Może wystąpić uzależnienie od dekstrometorfanu, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu dużych dawek leku Robitussin Antitussicum.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Robitussin Antitussicum?

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Robitussin Antitussicum wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Robitussin Antitussicum może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ może powodować senność lub zawroty głowy. Pacjenci prowadzący pojazdy lub obsługujący maszyny powinni wziąć pod uwagę, że lek Robitussin Antitussicum zawiera alkohol.

Jak przechowywać Robitussin Antitussicum?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Okres ważności leku po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner