LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Robitussin Junior (Dextromethorphan)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Robitussin Junior (OTC) syrop 3,75 mg/5 ml 1 but. 100 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,00 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Co zawiera Robitussin Junior?

Lek Robitussin Junior występuje w postaci syropu i jest dostępny bez recepty.
5 ml syropu zawiera 3,75 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Lek zawiera sorbitol i maltitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Lek zawiera amarant, który może powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera alkohol.

Jak działa Robitussin Junior?

Dekstrometorfan działa przeciwkaszlowo. Hamuje odruch kaszlowy w ośrodkowym układzie nerwowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu bez względu na przyczynę.

Kiedy stosować Robitussin Junior?

Lek Robitussin Junior jest stosowany w celu złagodzenia suchego, męczącego kaszlu.

Jak stosować Robitussin Junior?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. U dzieci w wieku od 2 do 12 lat nie należy stosować leku Robitussin Junior bez wyraźnych zaleceń lekarza. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Należy zaprzestać stosowania leku Robitussin Junior, gdy kaszel trwa dłużej niż 7 dni.

  • Dzieci
    Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 20 ml syropu Robitussin Junior 4 razy na dobę (maksymalna dawka dobowa dekstrometorfanu wynosi 60 mg).
    Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 10 ml syropu Robitussin Junior 4 razy na dobę (maksymalna dawka dobowa dekstrometorfanu wynosi 30 mg).
    Leku Robitussin Junior nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Sposób podawania

Lek należy stosować doustnie.

Kiedy Robitussin Junior nie może być stosowany?

Leku Robitussin Junior nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (dekstrometorfan) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Robitussin Junior nie należy stosować, jeśli pacjent stosuje lub w ciągu ostatnich 2 tygodni stosował leki przeciwdepresyjne znane jako inhibitory MAO lub selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Nie stosować leku Robitussin Junior, jeśli u pacjenta występuje: kaszel z dużą ilością wydzieliny, astma oskrzelowa, niewydolność oddechowa lub istnieje ryzyko jej wystąpienia, ciężka niewydolność wątroby. Nie stosować leku Robitussin Junior u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Robitussin Junior?

Jeśli kaszel trwa dłużej niż 7 dni, nawraca albo towarzyszy mu gorączka, wysypka lub trwały ból głowy, należy skontaktować się z lekarzem. Należy sprawdzić, czy inne równocześnie przyjmowane leki nie zawierają dekstrometorfanu (ryzyko przedawkowania). Przez rozpoczęciem przyjmowania leku Robitussin Junior należy skontaktować się z lekarzem w przypadku występowania przewlekłego kaszlu, jaki występuje podczas palenia tytoniu lub w przypadku przewlekłej choroby płuc, takiej jak astma lub rozedma. Lek Robitussin Junior należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością oddechową lub chorobą wątroby. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Stosowanie leku Robitussin Junior może skutkować pozytywnym wynikiem testu antydopingowego.

Jak stosować Robitussin Junior z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Dekstrometorfanu nie należy przyjmować w trakcie leczenia inhibitorami MAO oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia takimi lekami. Dekstrometorfanu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi dekstrometorfan (ryzyko przedawkowania). Przed zastosowaniem dekstrometorfanu szczególnie należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki: fluoksetyna, paroksetyna, chinidyna, terbinafina, amiodaron, flekainid, propafenon, sertralina, bupropion, metadon, cynakalcet, haloperydol, pernazyna i tiorydazyna lub leki mukolityczne (leki rozrzedzające wydzielinę). W czasie stosowania leku Robitussin Junior nie należy pić alkoholu oraz przyjmować leków zawierających alkohol.

Czy można stosować Robitussin Junior w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania u dzieci. Leku Robitussin Junior nie należy stosować u kobiet w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Robitussin Junior?

Rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane: senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, reakcje alergiczne. Może wystąpić uzależnienie od dekstrometorfanu, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu dużych dawek leku Robitussin Junior.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Robitussin Junior?

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Robitussin Junior wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania u dzieci. Lek Robitussin Junior może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ może powodować senność lub zawroty głowy. Pacjenci prowadzący pojazdy lub obsługujący maszyny powinni wziąć pod uwagę, że lek Robitussin Junior zawiera alkohol.

Jak przechowywać Robitussin Junior?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Okres ważności leku po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Produkty zawierające tę samą substancję czynną

reklama

banerbaner