Dodaj do mojego indeksu leków »

Rostil (Calcium dobesilate) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Rostil (OTC) tabletki 250 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,50 Cena 100% (zł): 11,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Rostil

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ROSTIL?

1 tabletka Rostil zawiera 250 mg dobezylanu wapnia jednowodnego. Lek zawiera laktozę - jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA ROSTIL?

Dobezylan wapnia ma działanie naczynioprotekcyjne i naczyniotonizujące, zmniejsza zastój krwi w krążeniu żylnym, poprawia szczelność naczyń limfatycznych.

KIEDY STOSOWAĆ ROSTIL?

Lek Rostil jest stosowany w objawowym leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej oraz w retinopatii cukrzycowej.

JAK STOSOWAĆ ROSTIL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawkowanie należy ustalić w zależności od nasilenia objawów.
Dorośli
Od 2 do 4 tabletek Rostil na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć 2-krotnie.
Leczenie może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od rodzaju wskazań.
Sposób podawania
Lek należy stosować podczas posiłku.

KIEDY ROSTIL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Rostil nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (dobezylan wapnia) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU ROSTIL?

Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Rostil należy skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania ciężkiej niewydolności nerek, przewlekłego nawracającego nieżytowego zapalenia żołądka, choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy.

JAK STOSOWAĆ ROSTIL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ROSTIL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie wolno stosować leku Rostil w pierwszym trymestrze ciąży. Lek Rostil może być stosowany w ciąży jedynie, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Lek Rostil nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU ROSTIL?

Rzadko mogą wystąpić: nudności, biegunka, zawroty głowy, gorączka polekowa. Bardzo rzadko: agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów), swędząca wysypka z rumieniem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU ROSTIL?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY ROSTIL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Rostil nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ ROSTIL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych